UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z dziećmi w przedszkolu i klasach 1-3.

Program studiów jest zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciel (Dz. U. z 2012 r. poz. 131) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

Absolwenci studiów zdobędą wiedzę merytoryczna i metodyczna dotyczącą realizacji podstawy programowej i programów pracy. Pedagogiczno- psychologiczne przygotowanie ułatwi im rozumienie procesów rozwoju, wychowania i nauczania – uczenia się. Poznają prawidłowości i zakłócenia w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobędą umiejętności niezbędne do kształtowania kompetencji kluczowych oraz umiejętności  diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz  indywidualizowania zadań i dostosowywania metod i treści do potrzeb i możliwości  dzieci. Posiądą  umiejętność nawiązywania współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami oraz  rodzicami.  Słuchacze zdobędą umiejętność organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji w szkole i przedszkolu.


Adresaci studiów

Nauczyciele, absolwenci studiów I i II stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne, zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do pracy w przedszkolu oraz na I etapie kształcenia ( kl. I- III)


Program i czas trwania studiów:

Program obejmuje następujące przedmioty:

 • Psychologia rozwojowa dzieci w wieku przedszkolnych i wczesnoszkolnym
 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej
 • Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i szkole
 • Diagnoza i terapia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Wychowanie przedszkolne z metodyką
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  w przedszkolu i szkole
 • Metody aktywizujące we wczesnej edukacji
 • Edukacja  polonistyczna z metodyką
 • Edukacja matematyczna z metodyką
 • Edukacja przyrodnicza z metodyką
 • Zajęcia komputerowe z metodyką
 • Edukacja muzyczna z metodyką
 • Edukacja plastyczna i techniczna z metodyką
 • Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką
 • Współpraca z rodzicami  i środowiskiem lokalnym
 • Praktyka pedagogiczna - wychowanie przedszkolne
 • Praktyka pedagogiczna - edukacja wczesnoszkolna

Studia trwają 2 semestry (390 godzin, w tym 270 godzin zajęć dydaktycznych i 120 godzin praktyk).

Organizacja studiów:

 • Zajęcia na studiach odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów sobotnio – niedzielnych, organizowanych co dwa tygodnie,
 • Wykłady i ćwiczenia odbywają się głównie w Instytucie Humanistyczny PWSZ, przy ul. Hrubieszowskiej 24, m.in.w pracowni metodyki wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Sala wyposażona jest w meble, pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci, co pozwala uczestnikom zajęć bardziej świadomie przygotować się do pełnienia roli nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ponadto wystrój sali zmienia się adekwatnie do pór roku i wydarzeń, które towarzyszą dziecku w jego życiu. Sala wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny, niezwykle przydatny do prowadzenia symulacyjnych zajęć z dziećmi  

Koszt studiów:  2.500 zł (płatne jednorazowo lub w ratach)

 

 

 

%MCEPASTEBIN%

Galeria zdjęć

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations