UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty

Cel i zadania:
Celem studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie oświatą – menedżer oświaty jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z „filozofii” i zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze w każdego typu placówkach oświatowych w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

Adresaci studiów:
Studia są przeznaczone dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej, a także dla osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie i dążą do wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania w oświacie oraz wszystkich zainteresowanych z wykształceniem wyższym (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).

 

Program studiów:
Podstawy organizacji i zarządzania
Prawo oświatowe. Prawo pracy. Karta
Nauczyciela
Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej
Planowanie i organizacja pracy w placówkach oświatowych
Placówka oświatowa w środowisku lokalnym
Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
Zarządzanie finansami w oświacie
Kierowanie i administrowanie placówka oświatowa
Technologie informacyjne w zarządzaniu oświatą
Marketing i promocja szkoły
Etyka zawodu dyrektora
Komunikacja interpersonalna
Praktyka kierownicza

 

Okres realizacji studiów:
Studia trwają 2 semestry. Program obejmuje 270 godz. dydaktycznych oraz 30 godz. praktyk.

 

Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.Wymagane dokumenty:
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie
 

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations