UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA – NOWOŚĆ ! - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA – NOWOŚĆ !

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania i reagowania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej.

Program studiów uwzględnia nauczanie praktycznych umiejętności kreowania polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego, monitorowania i diagnozowania zagrożeń, oceny sytuacji kryzysowych, zdolności w zakresie normalizowania sytuacji po wydarzeniach kryzysowych. Program uwzględnia również nauczanie umiejętności tworzenia zintegrowanych programów zarządzania bezpieczeństwem w różnych szczegółowych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego. Studia pozwalają także na doskonalenie umiejętności w zakresie ratownictwa i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa państwa ze specjalizacją zarządzanie kryzysowe i obronność państwa.

Adresatami studiów są także wszyscy zainteresowani problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,


Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy i służby w wyspecjalizowanych działach administracji publicznej i strukturach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem narodowym, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym, m. in. w:

- jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych RP, w strukturach Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbach Specjalnych RP, Służbie Więziennej.

- w administracji publicznej i samorządowej w pionie kadry kierowniczej (województw, powiatów, gmin) jak i również na stanowiskach wykonawczych realizujących bezpośrednie zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa.

- w instytucjach sektora publicznego i prywatnego realizujące zadnia na rzecz bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa publicznego, ochrony mienia i osób.


Program i czas trwania studiów:

Program studiów obejmuje 224 godziny zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów:

 1. Teorie i strategie bezpieczeństwa
 2. Służby mundurowe w systemie zarządzania kryzysowego państwa
 3. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 4. System i struktura Zarządzania Kryzysowego
 5. Międzynarodowe prawo humanitarne
 6. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Zadania obronne w administracji publicznej państwa
 8. Logistyka w sytuacji kryzysowej
 9. System i organizacja ochrony informacji niejawnych w Polsce
 10. Bezpieczeństwo osobowe i fizyczne informacji niejawnych
 11. Ratownictwo – pierwsza pomoc przedmedyczna
 12. Bezpieczeństwo informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych
 13. Organizacja i system Stałego Dyżuru w Polsce
 14. Obrona cywilna
 15. Kontrola i audyt w bezpieczeństwie

Studia trwają 2 semestry

Oplata za jeden semestr 1200 zł (
płatne jednorazowo lub w ratach)

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations