UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Zarządzanie kadrami - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zarządzanie kadrami

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnego podejścia do procesu zarządzania kadrami w organizacjach.
 
Adresatami studiów podyplomowych są osoby posiadające wykształcenie wyższe, które są odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie lub zamierzają podjąć pracę w działach personalnych oraz na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i na różnych szczeblach administracji.
 
·         Absolwenci uczelni wyższych;
·         Pracownicy administracji;
·         Pracownicy oraz kadra kierownicza przedsiębiorstw.
 
 
Program studiów:
  1. Znaczenie kapitału ludzkiego w gospodarce.
  2. Budowa potencjału społecznego organizacji.
  3. Rozwój pracowników.
  4. Metody i techniki kształtowania zachowań organizacyjnych.
  5. Zarządzanie funkcją personalną
  6. Społeczne aspekty ZZL
  7. Psychologia menedżera.
  8. Prawne aspekty zatrudnienia.
  9. Zarządzanie samym sobą.
  10. Seminarium dyplomowe.
 
Okres realizacji studiów:
Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 190 godzin zajęć.
 


 
Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 
 
Wymagane dokumenty:
 
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie
 

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations