UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Zarządzanie jakością - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zarządzanie jakością

 Cel studiów:

Studia mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym oraz jednostce służby zdrowia lub administracji publicznej. Mają przygotować uczestników do budowy, wdrażania, oceny, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością według międzynarodowych standardów. Kształcenie jest realizowane według nowoczesnego modelu zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o jakość, środowisko, technologię i bezpieczeństwo. Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej oraz wszystkich osób, które chcą świadomie wpływać na procesy zarządzania przedsiębiorstwem.Adresaci studiów:

Studia podyplomowe „Zarządzanie jakością” adresowane są do absolwentów różnych kierunków i specjalności studiów, posiadających dyplomy ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich, a przede wszystkim do:
• pracowników przedsiębiorstw i instytucji, zajmujących się problematyka jakości (SANEPID, WIS)
• pracowników instytucji rządowych i samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w których kompetencjach znajduje się problematyka jakości
• do wszystkich osób działających w sferze jakości


Program studiów:

• Podstawy zarządzania jakością
• Zarządzanie strategiczne
• Metody i techniki zarządzania jakością
• Zarządzanie jakością w oparciu o normy ISO serii 9000
• Dokumentacja systemu zarządzania jakością
• Regulacje prawne w zakresie jakości
• Techniki kreatywności, motywacji i prezentacji
• Auditowanie systemu jakości
• Ekonomika jakości
• Metody projektowania jakości: QFD i FMEA
• Sterowanie jakością
• Certyfikacja i akredytacja
• Zarządzanie projektem
• Zarządzanie technologią
• TQM
• Zarządzanie bezpieczeństwem
• Zarządzanie środowiskiem
• Prawodawstwo w zakresie żywności
• Wprowadzenie do HACCP, GMP, GHP
• HACCP
• Seminarium dyplomowe

 

Kadra:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Okres realizacji studiów:

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 300 godzin zajęć.Dyplom:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Wymagane dokumenty:
 
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations