UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Zamojski dzień VIII Spotkania Lubelskich Językoznawców - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zamojski dzień VIII Spotkania Lubelskich Językoznawców

W dniu 7 maja 2009 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu odbyła się konferencja naukowa pt. JĘZYK POLSKI WSPÓŁCZESNOŚĆ – HISTORIA, która została zorganizowana po raz ósmy przez Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UMCS oraz Katedrę Języka Polskiego KUL, ale po raz pierwszy przy współpracy z Instytutem Humanistycznym PWSZ w Zamościu.
Konferencja językoznawcza zgromadziła wielu wykładowców oraz studentów zainteresowanych tematyką lingwistyczną. Licznie zgromadzonych na sali słuchaczy powitał wykładowca naszej uczelni prof. dr hab. Władysław Makarski, po czym głos zabrał Rektor PWSZ w Zamościu prof. dr hab. Waldemar Martyn, który serdecznie powitał zebranych gości i wyraził nadzieję, iż nie jest to ostatnie takie spotkanie organizowane połączonymi siłami UMCS, KUL i PWSZ.
Tego dnia wysłuchaliśmy jedenastu referatów, które kolejno wygłosili: prof. dr hab. Halina Wiśniewska, prof. dr hab. Władysław Makarski, dr Mariusz Koper, prof. dr hab. Halina Pelcowa, mgr Katarzyna Wołoszyn, prof. dr hab. Feliks Czyżewski, dr Zygmunt Gałecki, dr Cecylia Galilej,dr Natalia Sosnowska, prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, dr Katarzyna Sobstyl. Konferencji przewodniczyła i nad porządkiem wystąpień czuwała Pani prof. dr hab. Maria Wojtak.
Po wygłoszeniu przez znamienitych gości swoich wykładów, w których mowa była m.in. o Zamojszczyźnie w ujęciu dialektycznym, lingwistycznym, etnolingwistycznym, a także ekstralingwistycznym, nastąpiła interesująca dyskusja, w której swoimi uwagami z innymi podzielili się lubelscy językoznawcy. Głos zabrali także: dr Henryk Duda, dr Irena Kurzępa oraz dr Maria Gorlińska.
Podsumowując spotkanie prof. Władysław Makarski zwrócił uwagę, iż podjęte na konferencji zagadnienia posiadają różnorodną problematykę, która nie została w pełni wyczerpana i wciąż może być przedmiotem wnikliwych badań. Gratulując referentom wystąpień oraz gościom wytrwałości – prof. Makarski oficjalnie zakończył VIII Spotkanie Lubelskich Językoznawców w Zamościu i zaprosił zebranych na kontynuację obrad 8 maja br. na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.

Katarzyna Przepiórka
studentka II roku Filologii polskiej

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations