UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

XI Spotkania Akademickie w Bukowinie - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

XI Spotkania Akademickie w Bukowinie

Tradycji stało się zadość! W niedzielę 16 czerwca 2019 r. odbyły się XI Spotkania Akademickie w Bukowinie. Przedsięwzięcie nawiązuje do czasów Akademii Zamojskiej, kiedy to Bukowina była wsią akademicką, a profesorowie z Zamościa przybywali do niej na zasłużony wypoczynek.

Wydarzenie rozpoczął wykład rektora PWSZ w Zamościu, prof. nadzw. dra hab. Andrzeja Samborskiego pt. „PWSZ w Zamościu kontynuatorką idei Akademii Zamojskiej”.

- Znalazło to potwierdzenie w przyjęciu za patrona PWSZ w Zamościu pierwszego organizatora Akademii Zamojskiej Szymona Szymonowica. Akademia Zamojska miała cztery wydziały: filozoficzny, teologiczny, medyczny i prawny, PWSZ w Zamościu kształci studentów w pięciu Instytutach: Humanistycznym, Nauk Ekonomicznych, Przyrodniczo-Technicznym, Nauk Społecznych oraz Turystyki i Rekreacji.  Są to studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym. Patrząc na dotychczasowe dokonania moich poprzedników i własne sądzę, że nie tylko jako rektor, ale też Senat i Rada Uczelni , pracownicy i studenci, a może przede wszystkim mieszkańcy Zamościa powinni być dumni, że w mieście wielkiego hetmana koronnego Jana Zamoyskiego jest uczelnia, która podejmuje wyzwanie i pracuje nad tym, by w przyszłości mieć status akademii. Między innymi w tym celu tworzymy kierunki studiów, które cieszą się  w naszej opinii dużym zainteresowaniem młodzieży. Inwestujemy w kadrę badawczo-dydaktyczną , by nasza uczelnia była  nie tylko, zgodnie z zapisami nowej ustawy, uczelnią dydaktyczną, ale byśmy samodzielnie mogli prowadzić badania naukowe i wdrażać je w praktyce.- mówił rektor PWSZ w Zamościu. Po wykładzie uroczystą mszę św. odprawił proboszcz parafii w Biszczy ks. Stanisław Bełz.

Tegoroczne Spotkania miały szczególny charakter, bowiem powiązane były z jubileuszem 15-lecia Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny. W związku z tym prezes Stowarzyszenia, Andrzej Fus wręczył podziękowania dla osób zaangażowanych w działalność i wspierających tę organizację. Wśród osób uhonorowanych dyplomami znaleźli się rektor PWSZ w Zamościu prof. nadzw. dr hab. Andrzej Samborski, prorektor PWSZ w Zamościu prof. dr hab. Waldemar Martyn oraz kanclerz uczelni  Jerzy Korniluk. Ponadto podziękowania otrzymali m.in. Jan Gałan ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ks. Stanisław Bełz, proboszcz parafii w Biszczy, aktor Stefan Szmidt ze Stowarzyszenia Nadrzecze 2000. W imieniu Gminy Biszcza podziękowania odebrała zastępca wójta Bernadeta Cichorz.

Następnie na scenie wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca „Tanew” z Biłgoraja, Zespół Tańca Ludowego „Zwierzyniacy”, zespół Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Retrospekcje” z Biłgoraja, zespoły taneczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie, Szwadron Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich w Biszczy, zespół Stowarzyszenia KGW „Marianki” z Kocudzy II, zespół Klubu Seniora „Kocudzanki” z Kocudzy I, zespoły śpiewacze „Jubilatki” i „Rutyna” z Biszczy, zespół śpiewaczy „Krzewina” z Bukowiny”.

Imprezę zorganizowali: Stowarzyszenie na rzecz Bukowiny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, wójt gminy Biszcza, parafia rzymsko-katolicka pw. NSPJ w Biszczy, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju PWSZ w Zamościu „Pro Academia” oraz gospodarstwo agroturystyczne Kary Mustang.

Za rok czekają nas kolejne Spotkania, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

Galeria zdjęć

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations