UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny” - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny”

W dniach 23-24 maja 2013 roku odbyła się w Zamościu Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny”, zorganizowana przez Uniwersytet Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie-Wydział Politologii, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu - Zakład Politologii oraz Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu (Ukraina) - Wydział Menedżmentu Polityczno-Informacyjnego. Konferencja skupiła podczas obrad przedstawicieli nauki z wielu ośrodków badawczych.

 

W skład komitetu honorowego weszli: Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski; Rektor PWSZ w Zamościu prof. dr hab. Waldemar Martyn, Rektor Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” w  Ostrogu prof. dr hab. Ihor Pasichnyk; Dziekan Wydziału Politologii UMCS w Lublinie prof. dr hab. Grzegorz Janusz. Nad całością czuwał komitet organizacyjny: prof. dr hab. Henryk Chałupczak (UMCS w Lublinie i PWSZ w Zamościu); prof. dr hab. Marek Pietraś (Wydział Politologii UMCS w Lublinie) i dr Ewa Pogorzała (PWSZ w Zamościu).
 
Celem konferencji była analiza procesów zachodzących w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście trwającej od 1989 roku transformacji systemowej i procesu integracji europejskiej w wymiarze społecznym. Całość zgłoszonych wystąpień (ponad czterdzieści) ze względu na kluczowe tematy została podzielona na cztery sesje plenarne: Determinanty sytuacji społeczno – politycznej państw Europy Środkowo-Wschodniej; Samorządność i trzeci sektor w państwach Europy Środkowo-Wschodniej; Procesy społeczno-gospodarcze w państwach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Polityka etniczna i integracyjna państw Europy Środkowo-Wschodniej. Otwarta debata pozwoliła bliżej przyjrzeć się europejskiej problematyce społecznej nie tylko z różnych stanowisk, ale i zupełnie odmiennych perspektyw. Ogromnym atutem był niezwykle interesujący dialog, którego treści stanowiły próbę odpowiedzi na pytanie – jaki jest wymiar społeczny transformacji i integracji europejskiej – w odwołaniu do wielopłaszczyznowych i wieloaspektowych kontekstów tego zagadnienia. Konferencja zainicjowała szeroką dyskusję nad przeobrażeniami, teraźniejszością oraz przyszłością z uwzględnieniem wątków historycznych dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej.
 
Konferencji towarzyszyły atrakcyjne wydarzenia. Obrady w Sali Consulatus w Ratuszu rozpoczął koncert w wykonaniu artystów z Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Zamościu.
 
Uczestników konferencji zachwyciły nie tylko merytoryczność, atmosfera jak i sama jej organizacja, ale także specyficzny klimat, architektura i urocze zakątki miasta, które podziwiali również nocą.     
 
Była to trzecia konferencja z cyklu. Dotychczas odbyły się konferencje poświęcone wymiarowi politycznemu (2009 r.) oraz kulturowemu (2011 r.) Ich pokłosie stanowią niezwykle ważne i estetyczne edytorsko publikacje o charakterze monograficznym. Kolejne dwie dotyczyć mają odpowiednio wymiaru militarnego oraz gospodarczego.                        
 
(LP)

Galeria zdjęć

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations