PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Wybierz zrównoważony styl życia - TEG 2013 - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Wybierz zrównoważony styl życia - TEG 2013

Po raz kolejny w dniach 16-24 listopada obchodziliśmy Tydzień Edukacji Globalnej. Hasło przewodnie tegorocznej XV już edycji TEG brzmiało: Wybierz zrównoważony styl życia, a jej celem było zwrócenie uwagi społeczeństw Europy na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne projekty skierowane do wszystkich ludzi. Zasadnicza idea TEG służy kształtowaniu postaw wobec wyzwań i problemów współczesnego świata oraz działaniom sprzyjającym ich redukowaniu. Tylko pełna świadomość istnienia wielu istotnych współzależności pomiędzy państwami mniej i bardziej rozwiniętymi na całym świecie stwarza realną szansę na poszukiwanie oraz znalezienie właściwych rozwiązań.

 

Jak co roku do międzynarodowej akcji TEG przyłączyli się studenci PWSZ w Zamościu organizując 22 listopada br. w Instytucie Nauk Społecznych otwarte spotkanie, w trakcie którego swoje prezentacje przedstawili członkinie i członkowie Koła Naukowego Politologów: Anna Prokopiuk - Istota, cele i odbiorcy edukacji globalnej; Monika Kalita – Zrównoważona konsumpcja; Angelika Dąbrowska – Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja zasobów leśnych; Lila Pietrusiewicz – Zrównoważony rozwój a kwestia głodu i ubóstwa na świecie; Tomasz Srokowski – Edukacja globalna a przeciwdziałanie dyskryminacji na tle rasowym; Kamil Zając- Wirtualna woda czyli ile wody naprawdę zużywasz; Jolanta Wojda - Kolektory słoneczne alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań pozyskiwania ciepła oraz Anastasiia Tretiak - Wiatraki jako niekonwencjonalne źródło energii.
 
Podczas seminarium podkreślono znaczenie edukacji globalnej skierowanej na działania edukacyjne i informacyjne mające wyjaśnić istotę problemów rozwoju współczesnego świata oraz odpowiedzieć na pytania: jakie czynniki a także w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna służy pomocą w zrozumieniu  współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. W konsekwencji winna ona pobudzać do świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami. Jakie są fakty?
 
Istotnym elementem zrównoważonego rozwoju jest zrównoważona konsumpcja. Zapewnienie potrzeb współczesnego społeczeństwa z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń stanowi jeden z warunków zachowania równowagi. Obszary wspólnych działań na rzecz zrównoważonej konsumpcji to między innymi: oszczędzanie wody w życiu codziennym, oszczędzanie energii oraz wybór energii ze źródeł odnawialnych, segregacja odpadów, unikanie nadmiaru opakowań i stosowanie najmniej szkodliwych dla środowiska, unikanie artykułów zwierających substancje toksyczne, dokonywanie świadomych zakupów produktów zarówno żywnościowych jak i przemysłowych sprzyjających ochronie środowiska naturalnego (umożliwia to np. znakowanie produktów i opakowań). Niezwykle istotne agadnienie odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji zasobów leśnych.  Często nie mamy pełnej świadomości jak ważne znaczenie mają lasy i że korzystanie z zasobów leśnych powinno być ograniczane oraz do pewnego stopnia kontrolowane. Nie zastanawiamy się też jaki jest związek naszych kosmetyków i produktów spożywczych z wylesianiem a także kiedy rozwój jednych społeczeństw uniemożliwia życie innych. Ten brak świadomości dotyczy również innych równie ważnych dziedzin życia jak choćby korzystanie z zasobów wodnych. Czy mogą się skończyć? Ile wody jest w dżinsach?Jedna para dżinsów to 9982 litry wody. Czy noszenie dżinsów jest w rezultacie bezpieczne dla środowiska? Ile wody jest w keczupie czy hamburgerze? Czym jest wirtualna woda?
 
Edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania wszystkich ludzi na rzecz walki ze skrajnym ubóstwem i głodem na świecie oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach współpracy, pomocy, solidarności i równości. W nieludzkich warunkach żyje ponad miliard mieszkańców Ziemi.
Studenci w swoich wystąpieniach oraz podczas dyskusji zwrócili uwagę, że zaspokajanie potrzeb najbogatszych krajów pochłania coraz większe ilości zasobów, a podziały te nie są sprawiedliwe. Odpowiedzią na wiele z pytań są treści zawarte w edukacji globalnej.
 
Edukacja globalna wskazując na współzależności uczy wnikliwej obserwacji i krytycznego kojarzenia faktów, porównywania oraz logicznego myślenia, analizy a także wyciągania wniosków. Zachęca do podejmowania działań na rzecz sprawiedliwości, tolerancji i zrównoważonego rozwoju bo jak przed blisko pół wieku temu mówił M.L. King: „zostaliśmy stworzeni do życia razem z powodu współzależnej konstrukcji rzeczywistości.”   
        
Gościem seminarium był Prorektor PWSZ w Zamościu dr Kazimierz Chrzanowski. Nad przebiegiem całości tego niezwykłego spotkania czuwała pełniąca funkcję opiekuna naukowego Koła Naukowego Politologów dr Ewa Pogorzała.
 

lp

Galeria zdjęć

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations