UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

VII Spotkania Lubelskich Językoznawców - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

VII Spotkania Lubelskich Językoznawców

 Zakład Historii Języka
Polskiego i Dialektologii
UMCS
 


Katedra Języka Polskiego
KUL
 


Instytut Humanistyczny
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu


zapraszają na konferencję naukową
pt.


JĘZYK POLSKI
WSPÓŁCZESNOŚĆ - HISTORIA
VII Spotkania Lubelskich Językoznawców
 

Program7 maja 2009r. – czwartek
PWSZ Zamość, Instytut Humanistyczny ul. Hrubieszowska 24


Godz. 9.00 Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. Halina Wiśniewska, Bilingwizm łacińsko-polski w Zamościu (1593-1784)

prof. dr hab. Michał Łesiów, Język potoczny mieszkańców Zamojszczyzny w perspektywie historycznej

prof. dr hab. Władysław Makarski, Z dziejów mapy osadniczo-nazewniczej Zamojszczyzny.
Najdawniejszy stan jej onimii (X-XI wiek)

dr Mariusz Koper, O nazwie miejscowości Wierszczyca w powiecie tomaszowskim

Przerwa

Godz 11.00

prof. dr hab. Halina Pelc, Ziemia zamojska-słowo i pamięć

mgr Katarzyna Wołoszyn, Wojna w świetle historii mówionej ( na przykładzie wypowiedzi mieszkańców pod zamojskich wsi )

Prof. dr hab. Feliks Czyżewski, Kilka uwag o gwarach Zamojszczyzny

Dyskusja

Godz 14.30

dr Zygmunt Gałecki, Trudne nazwy w słowniku „Nazwy miejscowe Polski”

dr Cecylia Galilej, Czas w „Sielankach” Szymona Szymonowica

dr Natalia Sosnowska, Anioły i demony w powieściach fantasy i słownikach języka polskiego

Przerwa

Godz 15.45


prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, Głupota, obsesja, paranoja, czyli zazdrość w skojarzeniach licealistów

dr Katarzyna Sobstel, Profilowanie pojęć samotność i samotny w języku Adama Mickiewicza

Dyskusja. Zamknięcie dnia zamojskiego


8 maja 2009 r. – piątek
Sala Rady Wydziału Humanistycznego UMCS


Godz. 8.30 Otwarcie obrad

prof. dr hab. Teresa Skubalanka, Językowe problemy antropomorfizacji

dr Dorota Filar, Profile kognitywne synonimów

Beata Jarosz, Antropocentryzm i animalizacja w leksyce profesjonalnej dziennikarzy

mgr Karolina Szcześniak, Humor w felietonistyce Andrzeja Żuławskiego

Przerwa

Godz 10.15

prof. dr hab. Maria Wojtak, „Hukuna matata” , czyli o roli barbaryzmów we współczesnych wypowiedziach prasowych

dr Marta Nowosad-Bakalarczyk, Wartościowanie ilościowe a norma społeczna

dr Henryk Duda, W sprawie genezy form typu liter ‘litr’ , ‘wiatr’ w dialektach polskich

Przerwa

Godz. 11.45

dr Anna Trębska-Kerntof, Antonimy w aforyzmach

dr Agnieszka Karolczuk, Funkcjonalność opisu składni dla potrzeb glottodydaktycznych

dr Agata Małyska, Zapożyczenia rosyjskie i angielskie w języku młodzieży ze Wschodu

mgr Zofia Rogowska, Osobliwości językowe uczniów z Gródka Podolskiego

Dyskusja

Godz 15.00

prof. dr hab. Barbara Boniecka, Siła dziecięcej argumentacji

dr hab. Leszek Tymianki, Nazwy elementów rynsztunku żołnierskiego w testamentach przemyskich z XVII wieku

mgr Katarzyna Czubacka, Nazewnictwo z zakresu kultury duchowej wsi w opracowaniach gwarowych

mgr Urszula Furtak, Współczesne modyfikacje wniosku jako gatunku urzędowego

Przerwa

Godz 16.45

dr Małgorzata Nowak, „Psalmy króla Dawida” w ujęciu Bohdana Drozdowskiego

mgr Anna Majewska-Wójcik, Korespondencja dawna i współczesna. Od epistoły do e-maila

mgr Aneta Piorun, Sposoby redagowania nagłówków internetowych

dr Paweł Nowak, Dr Rafał Zimny, Język polski w polityce po 1989 r. z perspektywy nowej leksykografii – o „Słowniku polszczyzny politycznej” PWN

Dyskusja. Zamknięcie obradDodatkowe informacje:


dr Henryk Duda,
Katedra Języka Polskiego KUL, Instytut Humanistyczny PWSZ w Zamościu
tel. Kom. 791-925-310; e-mail: issunboushi@autograf.pl


prof. Władysława Książek-Bryłowa
Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UMCS
Tel. 603-05-64-63Dojazd do Zamościa:

Autobus, który dowiezie uczestników konferencji do Zamościa, odjedzie z Lublina sprzed Chatki Żaka 7 maja 7.00. Osoby, które chcą wziąć udział w zamojskiej części konferencji, prosimy o powiadomienie organizatorów do końca kwietnia.

 

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations