PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Uniwersytet Pierwszego Wieku - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Uniwersytet Pierwszego Wieku

W dniu 13 marca 2018 r. dr Ewa Pogorzała – wykładowczyni na kierunku bezpieczeństwo narodowe – wygłosiła w ramach Uniwersytetu Pierwszego Wieku wykład dla wychowanek i wychowanków Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu pt. O stereotypach etnicznych - czyli czy na pewno wiemy jakie są inne narody... Jak się okazuje najczęstszym tematem stereotypów są cechy  zbiorowości  etnicznych,  narodowych  i rasowych. Stereotypy te charakteryzują  się  dużym zabarwieniem emocjonalnym ponieważ sposób postrzegania członków grup  narodowych  i  etnicznych  jest  oparty  na opozycji „swój” – „obcy”. Warto uświadomić sobie, że wszyscy posługujemy się stereotypami. Prowadzić one mogą jednak do takich niebezpiecznych zjawisk jak ksenofobia, szowinizm, etnocentryzm, mowa nienawiści czy dyskryminacja i nierówne traktowanie. Także w przygotowaniu do pracy w służbach mundurowych zwraca się uwagę na problem profilowania etnicznego, czyli stosowania np. przez policję, bez celu czy racjonalnego uzasadnienia, podstaw takich jak rasa, kolor skóry, język, religia, narodowość lub przynależność narodowa lub etniczna w działaniach w zakresie kontroli, nadzoru lub dochodzenia. Szczególnie w kontekście tzw. kryzysu migracyjnego odnotowano wzrost nastrojów ksenofobicznych, stąd tak ważne są działania z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej wśród młodzieży, jak i profesjonalistów.

Galeria zdjęć

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations