PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

TEG. Bezpieczeństwo żywnościowe - Food Security. - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

TEG. Bezpieczeństwo żywnościowe - Food Security.

Na całym świecie ponad 900 milionów ludzi cierpi głód. Życie oraz zdrowie kolejnych dwóch miliardów jest poważnie zagrożone z powodu niedożywienia. Co pięć sekund z głodu umiera jedno dziecko. 20 tysięcy dziennie. Jednocześnie prawie 1,5 miliarda ludzi je więcej niż potrzebuje. Jedna trzecia całej produkowanej żywności trafia na śmietnik – przytoczone z Raportu ONZ dane mogą szokować, ale to ludzie każdego dnia mają realny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.


W dniu 21 listopada 2014 roku z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej w Instytucie Nauk Społecznych PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu obyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Koło Naukowe Politologów. Tegoroczna edycja Tygodnia Edukacji Globalnej przebiegała pod hasłem: „Bezpieczeństwo żywnościowe – Food Security”. Koordynatorem przedsięwzięcia była dr Ewa Pogorzała, pełniąca funkcję opiekuna naukowego Koła Naukowego Politologów. Tytułem wprowadzenia w tematykę TEG 2014, na wstępie zasygnalizowała znaczenie działań podejmowanych przez aktywnych uczestników Tygodnia Edukacji Globalnej, mających na celu podkreślenie wagi oraz istoty bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. W trakcie seminarium swoje prezentacje przedstawili członkinie i członkowie koła.


Bezpieczeństwo żywnościowe – Food Security to stworzenie warunków do zapewnienia i dostarczenia odpowiedniej ilości i jakości produktów żywnościowych. Powinno sprzyjać zdrowemu i aktywnemu życiu oraz być ważnym elementem w walce z ubóstwem oraz niedostatkiem, rozpatrywanym kompleksowo jako wypadkowa warunków ekonomicznych, socjalnych i ekologicznych. „Bieda jest jak upał. Nie możesz go zobaczyć. Żeby go poznać, musisz przez niego przejść”. Stwierdzenie kobiety z Ghany, żyjącej w ubóstwie - przytoczył w swojej prezentacji pt: Bezpieczeństwo żywnościowe – globalne wyzwanie XXI wieku - Ireneusz Grzesiuk. W całej Unii Europejskiej wprowadzona została kontrola bezpieczeństwa żywności, systemy i legislacje, których celem jest monitorowanie zarówno mikrobiologicznych, jak i chemicznych zagrożeń w łańcuchu dostaw, a tym samym zminimalizowanie ryzyka dla zdrowia konsumentów. Unia Europejska stworzyła kompleksową strategię bezpieczeństwa żywności, zapewniającą kontrolę żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Jak podkreśliła Olha Ohir w wystąpieniu pt: Działania UE na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego - fundamentem bezpieczeństwa żywnościowego jest zrównoważone oraz różnorodne rolnictwo, samowystarczalność w skali kraju jak i UE, a przede wszystkim nie może być ono sprowadzane tylko do bezpieczeństwa dochodów.


Kluczem do rozwiązywania problemów ekonomicznych jest zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatycznym – zaznaczyła w prezentacji pt: Klimat czy ekonomia? Uwarunkowania międzynarodowego bezpieczeństwa żywnościowego w perspektywach ONZ - Monika Kalita dodając, że „chociaż świat się ociepla, nie możemy wpadać w panikę (…) bo to człowiek jest odpowiedzialny za proces globalnego ocieplenia”. Natomiast Marta Zwolan przedstawiając prezentację Milenijne Cele Rozwoju a bezpieczeństwo żywnościowe zwróciła uwagę na wieloaspektowość tego zagadnienia wskazując, że skala głodu w niewielkim stopniu zależy od klimatu, a znacznie większym od ekonomii. Cięcia w emisji dwutlenku węgla dają małe oraz odległe w czasie zmiany we wzrostach temperatury. Gdyby Protokół z Kioto został w pełni wdrożony do 2080 roku ograniczyłoby to liczbę niedożywionych osób „zaledwie” o około 2 miliony przy rocznym koszcie 180 miliardów dolarów. Większą skuteczność można by osiągnąć zwiększając inwestycje w suplementację mikroelementów i witamin, wzbogacając żywność w te mikroelementy i witaminy, biofortyfikację oraz miejscowe społeczne programy dożywiania. Istotną rolę w promowaniu zasad bezpieczeństwa żywnościowego odgrywa sprawiedliwy handel, którego jednym z zasadniczych celów jest rozwój obustronnie korzystnych relacji pomiędzy sprzedawcami i nabywcami oraz ochrona praw człowieka poprzez promocję sprawiedliwości społecznej, zdrowej praktyki ekologicznej a także bezpieczeństwa ekonomicznego. Fair trade jest międzynarodowym ruchem konsumentów, organizacji pozarządowych, firm importerskich i handlowych, którego naczelną zasadą jest zapewnienie gwarancji poszanowania praw człowieka nad zyskiem – zaznaczył w prezentacji Sprawiedliwy handel (Fair trade) Serhii Andreiev.
 

Dostęp do wody a bezpieczeństwo żywnościowe to temat referatu Marii Kostenko. Prelegentka zwróciła uwagę, że ograniczenie marnotrawstwa żywności przez konsumentów w łańcuchu dostaw i jest realną oraz bezpośrednią drogą do zmniejszenia zużycia zasobów wodnych. Efektywne wykorzystanie wody np. w rolnictwie oraz jakiejkolwiek produkcji może przynieść pozytywne efekty. Rolnictwo jest działalnością pochłaniającą olbrzymie ilości wody, oznacza to, że stanowi ono najprawdopodobniej klucz do zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych. Dla osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego przez wszystkich ludzi nieodzowne są inwestycje służące działaniom na rzecz minimalizowania zużycia zasobów wodnych. Koncepcja wirtualnej wody otworzyła drogę do bardziej efektywnego zużycia wody. Niektóre z przykładów są zaskakujące: Amerykanie konsumują około 6 800 litrów wirtualnej wody każdego dnia, trzykrotnie więcej niż przeciętny Chińczyk - zauważyła w swoim wystąpieniu pt: Wirtualna woda Aneta Romanowska. Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie nie jest możliwe bez zapewnienia dostępu do wody i odpowiedniego zarządzanie jej zasobami. Dla bezpieczeństwa żywnościowego istotne znaczenia ma samowystarczalność i dostępność ekonomiczna żywności - zaznaczyła w przedstawionej przez siebie prezentacji Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce - Monika Karczmarczyk. Polska wprawdzie jest krajem samowystarczalnym żywnościowo i posiada duże nadwyżki produktów rolnych i przetworzonej żywności, które eksportuje. Jednak eksperci ostrzegają, że przy niekorzystnych tendencjach ekonomicznych i demograficznych również my możemy stać się importerem żywności.

 

Opr. Lila Pietrusiewicz

Galeria zdjęć

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations