UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Spotkania Akademickie w Bukowinie - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Spotkania Akademickie w Bukowinie

W dniach 27-28 czerwca br. w Bukowinie odbyły się „Spotkania Akademickie”, których tematem przewodnim była „Turystyka a genius loci pogranicza kultur”.
Podczas spotkania zostały zaprezentowane doświadczenia organizacji pozarządowych, władz lokalnych, gminnych, instytucji obywatelskich, instytucji edukacji i przedsiębiorstw na rzecz rozwoju lokalnego rozwijanego w oparciu o kapitał kulturowy, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Uczestnicy poruszyli temat roli szkoły wyższej w tworzeniu warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego z ukierunkowaniem na turystykę kulturową oraz dziedzictwa jako czynnika rozwoju obszarów wiejskich.
Drugi dzień „Spotkań Akademickich” rozpoczęto mszą św. w Kościele pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Bukowinie. Następnie zebrani goście wysłuchali wykładu pt. „Obrzędy i zwyczaje ludowe na Lubelszczyźnie”, który wygłosiła dr Agnieszka Oseła z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. Po wysłuchaniu wykładu, uczestnicy spotkania obejrzeli przedstawienie pt. ”Tradycje Sobótkowe”, przygotowane przez Zespół Tańca Ludowego „Zwierzyniacy”.
Podczas tegorocznych „Spotkań Akademickich” zostały wręczone nagrody i wyróżnienia. Stowarzyszenie na rzecz Bukowiny otrzymało dyplom I Nagrody w Konkursie Pro Publico Bono w 2008 r. Prezes Fundacji Pro Publico Bono Waldemar Rataj wręczając Stowarzyszeniu nagrodę przypomniał zebranym, że w dniu 11 listopada 2008 r. podczas obchodów Obywatelskiego Święta Niepodległości w Krakowie, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbyła się X Jubileuszowa Gala Konkursu Pro Publico Bonona Najlepsze Dzieło Obywatelskie. I Nagrodę otrzymało Stowarzyszenie na rzecz Bukowiny, którą z rąk prof. dra hab. Jerzego Buzka i prof. dra hab. Andrzeja Zolla odebrał Andrzej Fus – Prezes Stowarzyszenia. Nagroda przyznana została w kategorii Kultura i Dziedzictwo Narodowe. Nagroda Pro Publico Bono nie była ostatnim tego dnia wyróżnieniem dla Stowarzyszenia. Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska wręczyła Prezesowi Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny Andrzejowi Fusowi Medal Wojewody Lubelskiego.
Podczas uroczystości dwukrotnie wyróżniono także Jana Gałana – byłego Kierownika Wydziału Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Został on pierwszym honorowym członkiem Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny. Jan Gałan nie krył wzruszenia, dziękując za wyróżnienie i wspominając początki „przyjaźni” z Bukowiną. Nie mniejszym zaskoczeniem dla Pana Jana Gałana było otrzymanie z rąk JM Rektora PWSZ w Zamościu prof. dra hab. Waldemara Martyna lauru „Zasłużony dla Uczelni”.
W tegorocznych „Spotkaniach Akademickich” w Bukowinie uczestniczyli mieszkańcy Bukowiny, przedstawiciele lokalnych organizacji, władze i pracownicy PWSZ w Zamościu oraz m. in. Prezes Fundacji Pro Publico Bono Waldemar Rataj,Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, Zastępca Prezydenta Miasta Zamość Iwonna Stopczyńska, kierownik Delegatury w Zamościu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Jacek Grabek oraz Stefan Szmidt z żoną Alicją Jachiewicz-Szmidt.
„Spotkania Akademickie w Bukowinie” są kontynuacją współpracy podjętej pomiędzy Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Zamościu a organizacjami działającymi w Bukowinie, wsi niegdyś należącej do Akademii Zamojskiej. W ubiegłym roku PWSZ była dwukrotnie współorganizatorem uroczystości w Bukowinie. W czerwcu 2008 r. we „wsi akademickiej” odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni połączone z seminarium naukowym pn. „Powrót profesorów zamojskich do Bukowiny”. We wrześniu 2008 r. uczelnia zorganizowała na terenie kościółka rektorskiego w Bukowinie przedsięwzięcie plenerowe pt. „Żeńcy Szymona Szymonowica – wczoraj i dziś”, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Było to widowisko obrzędowe połączone z wykładami kadry naukowej PWSZ w Zamościu na temat Szymonowica i akademickości wsi.
Organizatorzy zapewniają, że „Spotkania Akademickie w Bukowinie” będą w kolejnych latach kontynuowane.

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations