Staż – jak to wygląda

Staż jest to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez realizowanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z organizatorem. Jest to dobry sposób, żeby po ukończeniu studiów lub szkoły wejść na rynek, zdobyć niezbędne doświadczenie i poznać specyfikę pracy.

Krok po kroku: co zrobić, żeby dostać się na staż
Aby w ogóle można było starać się o skierowanie na staż, należy być zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Żeby tego dokonać, na ogół wystarczy, że udając się tam, zabierzemy ze sobą następujące dokumenty: dowód osobisty, numer NIP, dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły. Chociaż zdarzają się sytuacje, że niezbędne będą jeszcze inne dokumenty, dlatego wcześniej warto zadzwonić i zapytać, co powinniśmy ze sobą zabrać.

Najważniejsze jest znalezienie pracodawcy, który zechce przyjąć nas na staż. Możemy zrobić to w dwojaki sposób:
– poprzez przejrzenie ofert, które pracodawcy sami złożyli w urzędzie pracy (w takich wypadkach częściej trafiają się oferty z możliwością zatrudnienia po zakończeniu stażu), – poprzez osobiste udanie się do potencjalnych pracodawców z zapytaniem o staż. Wykorzystując ten sposób należy wyposażyć się w dużą ilość CV i czasu na poszukiwania. Plusem tej metody jest to, że mamy bezpośredni kontakt z pracodawcą, a wychodząc samemu z inicjatywą, budujemy wokół siebie obraz osoby aktywnej i zmotywowanej do pracy.

Gdy znajdziemy już pracodawcę, musimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż na tym etapie sprawy załatwiane są między pracodawcą i urzędem pracy. Następują konsultacje co do zasadności skierowania na staż, czasu jego trwania (3-12 miesięcy) oraz innych warunków. Urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Warto w tym czasie dowiadywać się bezpośrednio u pracodawcy, na jakim etapie jest nasza sprawa, gdyż w przypadku negatywnej decyzji nie ma obowiązku powiadomienia nas o tym.

Jeżeli otrzymaliśmy zgodę na staż u danego pracodawcy, następuje etap wypełniania dokumentów. Podpisywana jest umowa między urzędem a pracodawcą, osoba skierowana podpisuje również stosowne oświadczenia o zgodzie na skierowanie na staż, o znajomości praw i obowiązków przysługujących jej z tego tytułu itp.

Po wypełnieniu formalności, jesteśmy kierowani na badania wstępne do odpowiedniej przychodni. Koszty badań również pokrywa urząd.

Krokiem ostatnim jest skierowanie na staż na określony czas, począwszy od dnia w nim wskazanego. Należy pamiętać o dostarczaniu do urzędu po upływie każdego miesiąca oryginału listy obecności oraz w przypadku korzystania z urlopu zaaprobowanych przez pracodawcę wniosków urlopowych.

Warto również pamiętać, że po zakończeniu stażu należy rozliczyć się z urzędem pracy. Pracodawca wystawia opinię o przebiegu stażu a osoba skierowana sprawozdanie z odbycia stażu.

Wysokość stypendium
Za czas odbywania stażu osoba otrzymuje stypendium w wysokości 890,60 zł brutto (765,45 zł netto) miesięcznie. Można również starać się o zwrot kosztów przejazdu, z miejsca zamieszkania na miejsce odbywania stażu. Chodzi zarówno o przejazdy środkami transportu zbiorowego, jak i własnym lub użyczonym środkiem transportu (gdy nie ma możliwości dogodnego przejazdu). Zwrot odbywa się (oczywiście po wcześniejszym zaaprobowaniu przez urząd pracy wniosku o dokonanie zwrotu) na podstawie składanego po każdym miesiącu wniosku o refundację kosztów oraz stosownych dokumentów.

Podsumowując, należy uznać staż za doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mają pracy, ale bardzo chciałyby ją podjąć. Pozwala na praktyczne przygotowanie się do wykonywania zawodu oraz stanowi dla potencjalnych pracodawców podstawę do stwierdzenia, że dana osoba będzie dobrym pracownikiem ze względu na to, że posiada doświadczenie oraz jest aktywna.

Jarosław Legieć
absolwent prawa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Udowodnij, że jesteś człowiekiem! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.