UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Seminarium z udziałem Wiceministra Rozwoju Regionalnego - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Seminarium z udziałem Wiceministra Rozwoju Regionalnego

W dniu 09 stycznia br. w Sali Consulatus zamojskiego Ratusza odbyło się seminarium pt. „Nadzór i kontrola wydatków funduszy strukturalnych - czy grozi nam zwrot dotacji?”.
Na zaproszenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do Zamościa przyjechał Wiceminister Rozwoju Regionalnego Krzysztof Hetman.
Seminarium otworzył JM Rektor PWSZ w Zamościu prof. dr hab. Waldemar Martyn, dziękując wszystkim za przyjęcie zaproszenia do wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez PWSZ w Zamościu. Następnie gości powitali Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski oraz Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski.
Podczas seminarium goście wysłuchali wystąpienia Wiceministra Rozwoju Regionalnego Krzysztofa Hetmana – „Fundusze strukturalne – efekty wdrażania, procedury kontroli, zagrożenia, sugestie”. Ponadto wykłady wygłosili również: Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Renata Siwiec – „Kontrola w projektach przedsiębiorstw – problemy, doświadczenia”, Wiceprezydent Miasta Zamość Tomasz Kossowski – „Kontrola wydatkowania dotacji z funduszy strukturalnych – doświadczenia beneficjenta” oraz Małgorzata Sołtysiak z Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu – „Ewaluacja zewnętrzna projektów europejskich - studium przypadku Europejski Trybunał Obrachunkowy”. Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Marceli Niezgoda zaprezentował wykład przygotowany przez Dyrektora Bogdana Kawałko - „System kontroli i nadzoru nad projektami finansowanymi z RPO Lubelskie”. Niestety Pan Bogdan Kawałko nie mógł osobiście uczestniczyć w seminarium.
Seminarium zakończono dyskusją nt. funduszy strukturalnych, procedur kontroli ich wydatkowania i nadzoru nad projektami.

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations