PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Seminarium naukowe z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową  - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Seminarium naukowe z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową

W dniu 21 marca 2018 r. Koło Naukowe Politologów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, w partnerstwie z Kołem Młodego Stratega, zorganizowało seminarium naukowe z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową. Wydarzenie to wpisuje się w obchody Europejskiego Tygodnia Przeciwko Rasizmowi, obchodzonego w dniach 17 – 25 marca 2018 r. pod hasłem: Diversity – Never enough! (więcej informacji: weekagainstracism.eu).

Otwarcia seminarium i wprowadzenia w obchody Europejskiego Tygodnia Przeciwko Rasizmowi w 2018 r. dokonała dr Ewa Pogorzałapełniąca funkcję opiekuna Koła Naukowego Politologów. Przypomniała, że Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku. Obchodzone jest w dniu, w którym wydarzyła się masakra w Sharperville w 1960 r. w RPA. Wówczas to w trakcie pokojowej demonstracji przeciwko tzw. „przepisom przepustkowym” apartheidu policjanci zastrzelili 69 osób.

W dalszej części seminarium miały miejsce prezentacje członkiń i członków Koła Naukowego Politologów. Informacje dotyczące skali i przeciwdziałania przestępstwom motywowanym uprzedzeniami etnicznymi w Polsce przedstawili Edyta Romaszko i Piotr Kalman. W ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba takich przestępstw. Niestety takie zjawiska jak antysemityzm, islamofobia czy romofobia są nadal obecne w przestrzeni publicznej. Policja podejmuje działania prewencyjne i edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie tym zjawiskom. Funkcjonuje np. Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści oraz pełnomocnicy komendantów policji do spraw ochrony praw człowieka. W kolejnym wystąpieniu  Aleksandra Rój i Grzegorz Wójcik przedstawili informacje dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – tzw. uznanych, na mocy ustawy z 2005 r. Niestety także te grupy odczuły skutki tzw. kryzysu migracyjnego, tj. wzrost nastrojów ksenofobicznych i niechęć do odmienności etnicznej.

Katarzyna Kasperek w wystąpieniu dotyczącym reakcji społecznych na tzw. kryzys migracyjny odniosła się do niechęci społecznej wobec napływających „obcych” oraz obaw związanych z masowym, nieskoordynowanym napływem dużej liczby osób. Z kolei Tomasz Gliwiński przeanalizował zjawisko wzrostu nastojów ksenofobicznych w kontekście tzw. kryzysu migracyjnego. Odnotowano wzrastającą mowę nienawiści, uprzedmiotowiające i odczłowieczające określenia na uchodźców (fala, zalew, najeźdźcy), oskarżenia, że są to migranci ekonomiczni (bo mają smartfony…) i nie chcą pozostać w tzw. pierwszym bezpiecznym kraju. Opisywanie świata w dychotomiczny sposób na zasadzie swój-obcy, swój-dobry, obcy-zły. 

Kolejne wystąpienia dotyczyły stereotypów etnicznych. I tak Katarzyna Kapłon podjęła się odpowiedzi na pytanie jak walczyć z rasizmem poprzez edukację i działania prewencyjne. Z kolei Anna Konior i Robert Choma szukali odpowiedzi na pytanie skąd się biorą uprzedzenia rasowe i etniczne. Łukasz Michnowicz i Mateusz Daniluk odnieśli się w swoim wystąpieniu do zjawiska mowy nienawiści motywowanej uprzedzeniami na tle rasowym i etnicznym. Paweł Piróg i Rober Sarzyński omówili sposoby przeciwdziałania dyskryminacji na tle rasowym i etnicznym w prawie krajowym, zaś Katarzyna Nowosad i Kacper Radom na poziomie UE.

W wystąpieniu kończącym seminarium Paweł Bereza i mł. chor. Mariusz Hucz omówili problematykę przygotowania żołnierzy do misji zagranicznych w aspekcie różnic międzykulturowych i etnocentryzmu.

 

Oprac. Zarząd Koła Naukowego Politologów

Galeria zdjęć

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations