UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Rzeczoznawstwo samochodowe z elementami diagnostyki pojazdów samochodowych - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Rzeczoznawstwo samochodowe z elementami diagnostyki pojazdów samochodowych

Opis studiów:
Studia mają na celu przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy w zakresie: budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów w tym elektrotechniki i elektroniki samochodowej, zagadnień bezpieczeństwa samochodu, diagnostyki i badań pojazdów oraz mechaniki ich ruchu w złożonych sytuacjach drogowych, zagadnień prawnych i techniczno–analitycznych pracy rzeczoznawcy samochodowego, techniki komputerowej, podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego.
 
Adresaci studiów:
- pracownicy zaplecza motoryzacji i stacji kontroli pojazdów
- rzeczoznawcy samochodowi
- nauczyciele przedmiotów związanych z mechaniką samochodową
- policjanci z wydziału ruchu drogowego
- diagności samochodowi
- likwidatorzy ubezpieczeń komunikacyjnych
 
Program studiów:
Bezpieczeństwo ruchu drogowego – krajowe i międzynarodowe akty normatywne
Budowa samochodów
Elektrotechnika, elektronika samochodowa
Diagnostyka i badania samochodów
Drogi i organizacja ruchu drogowego
Kosztorysowanie napraw samochodów
Mechanika ruchu samochodów w krytycznych i kolizyjnych sytuacjach
Opis wypadku drogowego
Podstawy opiniowania w wypadkach drogowych
Prawo o ruchu drogowym i zagadnienia prawne z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego
Procesy zużywania samochodów a brd
Technika komputerowa w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych
Transport materiałów niebezpiecznych
Zderzenia samochodów – analiza zdarzeń
Organizacja, zarządzanie i edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Seminarium dyplomowe
 
Okres realizacji studiów:
Studia trwają 3 semestry. Program obejmuje 370 godzin.
 
Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Wymagane dokumenty:
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie
 

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations