PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Ruszają studia podyplomowe - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Ruszają studia podyplomowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu zaprasza na studia podyplomowe edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz z autyzmem. Studia trwają 3 semestry, a zajęcia rozpoczynają się już w grudniu.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów podyplomowych, które posiadają przygotowanie pedagogiczne, nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy chcą pracować z dziećmi o różnym poziomie rozwoju intelektualnego oraz z autyzmem w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji - ul. Hrubieszowska 24, tel. 84 638 34 00, e-mail: humanik@pwszzamosc.pl.

MODEL ABSOLWENTA

Słuchacze po ukończeniu trzysemestralnych studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki i autyzmu będą przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz zdobędą kwalifikacje uprawniające do pracy rewalidacyjnej w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych. Absolwenci studiów zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych (dostosowanych do potrzeb i możliwości) i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem. Posiądą umiejętność rozpoznawania (diagnozowania) potrzeb i możliwości swoich podopiecznych, co przyczyni się do właściwego planowania pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem.  Słuchacz poznając różne metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą będzie potrafił trafnie dobierać je i stosować w codziennej, bieżącej pracy. Słuchacz zdobędzie umiejętność udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia dokumentacji dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na rożnych szczeblach edukacji i w rożnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


WIĘCEJ INFORMACJI

Dział Nauczania i Spraw Studenckich  - dr inż.  Jolanta Juszczak

ul. Hrubieszowska 24
tel. 84 638 34 00
e-mail: humanik@pwszzamosc.pl

 

aw

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations