PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Relacja TEG 2017 - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Relacja TEG 2017

Seminarium naukowe Koła Naukowego Politologów PWSZ w Zamościu z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 2017

W dniu 20 listopada 2017 r. Koło Naukowe Politologów PWSZ w Zamościu w partnerstwie z Kołem Młodego Stratega zorganizowało seminarium naukowe z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 2017. Tydzień Edukacji Globalnej to międzynarodowa inicjatywa edukacyjna, która odbywa się w większości krajów europejskich w jednym z tygodni listopada. W 2017 r. TEG odbywał się w dniach 18 – 26 listopada pod hasłem: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!” Więcej informacji: http://teg.edu.pl/

Spotkanie prowadził Przewodniczący Koła Naukowego Politologów p.  Grzegorz Wójcik, zaś wprowadzenia do celów TEG 2017 r. dokonała dr Ewa Pogorzała – pełniąca funkcję opiekuna koła. Cele zrównoważonego rozwoju zastąpiły Milenijne Cele Rozwoju. W 2015 r. państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych osiągnęły konsensus w sprawie dokumentu końcowego nowej agendy zrównoważonego rozwoju zatytułowanego „Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, która zawiera 17 Celów i 169 zadań. Te cele to m.in.: wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie; wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo; zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt; zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie, jak również osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.

W dalszej części seminarium wyniki swoich naukowych dociekań przedstawili członkowie i członkinie Koła Naukowego Politologów. Uczestnicy i uczestniczki seminarium poruszyli szereg aspektów związanych z edukacją globalną. Natalia Bilska-Szykuła omówiła problem ubóstwa na świecie. Tetiana Siratska przybliżyła zagadnienie Milenijnych Celów Rozwoju. Przyjęte  zostały w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. Niestety stan ich realizacji okazał się niewielki. Szokują dane o 7,5 mln dzieci z 48 krajów świata stojących w obliczu ciężkiego i ostrego niedożywienia. Według dany UNICEF niemal 750 mln ludzi wciąż nie ma dostępu do wody pitnej.  Na świecie co 2 minuty umiera rodząca kobieta. Co minutę z powodu AIDS umiera dziecko (poniżej 15 roku życia). Z kolei Ganna Prantenko przybliżyła zebranym ideę sprawiedliwego handlu (Fair Trade). Ruch ten postuluje uczciwą cenę za produkty oraz sprawiedliwe płace i odpowiednie warunki socjalne dla rolników i wytwórców z krajów Globalnego Południa, z owoców pracy których korzystają mieszkańcy Globalnej Północy. Okazuje się bowiem, że producenci bananów w Ameryce Środkowej dostają średnio tylko 1-2% ceny, którą my płacimy za te banany w sklepie, zaś pracownik plantacji kawy zarabia 0,5 USD dziennie. Stąd też działania na rzecz niwelowania istniejących nierówności na świecie i niesprawiedliwych reguł rządzących handlem międzynarodowym.

W kolejnym wystąpieniu Łukasz Michnowicz i Mateusz Daniluk przedstawili alternatywne wskaźniki rozwoju. Okazuje się, że tradycyjne wskaźniki jak PKB czy PKB per capita nie uwzględniają aspektów społecznych. Dlatego też opracowywane są takie wskaźniki jak: Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI Human Development Index), Wskaźnik Ubóstwa Społecznego (HPI Human Poverty Index), Wskaźnik Rozwoju Uwzględniający Płeć (GDI, Gender-related Development Index) i Miernik Statusu Społecznego Płci (GEM, Gender Empowerment Measure), a nawet Wskaźnik Szczęścia Narodowego Brutto (Gross National Happiness GNH) i Happy Planet Index (HPI), jak również Współczynnik Giniego – wskaźnik koncentracji dochodów.

W następnym wystąpieniu Katarzyna Nowosad omówiła problem żywności genetycznie modyfikowanej. Z kolei Kacper Radom odniósł się do kwestii bezpieczeństwo żywnościowego na świecie. Przedstawił m.in. wyniki nowego raportu Światowego Programu Żywnościowego ONZ (World Food Programme, WFP) i Mastercard pt. „Liczenie ziaren fasoli: prawdziwy koszt żywności na świecie”. Raport unaocznił, że koszt posiłku w najbiedniejszych krajach świata może sięgnąć setek dolarów po uwzględnieniu siły nabywczej pieniądza. Mieszkańcy krajów rozwijających się muszą płacić niemal całą dniówkę za jeden podstawowy posiłek. Jako podstawę odniesienia autorzy raportu przyjęli stan Nowy Jork w USA. Tam przygotowanie zwykłego posiłku, takiego jak potrawka z fasoli, kosztuje 1,20 dolara, a kwota ta stanowi 0,6% średniego dziennego dochodu. Z kolei w Sudanie Południowym, kraju o najgorszych wynikach, talerz jedzenia kosztuje 268 razy więcej, czyli 321,70 dolara, jeśli w obliczeniach uwzględnione zostaną warunki rynkowe takie, jak w Nowym Jorku. Następnie głos zabrał Artur Petrovskyi, który omówił problem migracji jako wyzwania dla współczesnego świata.

Kolejne wystąpienia dotyczyły kwestii ekologicznych. Aleksandra Rój przedstawiła współczesne zagrożenia ekologiczne. Grzegorz Wójcik omówił bezpieczeństwo ekologiczne Polski. Z kolei Katarzyna Kasperek bezpieczeństwo ekologiczne świata. Anna Pasieczna przybliżyła problem ubóstwa energetycznego. Nie zabrakło wątków dotyczących bezpieczeństwa militarnego, bowiem Mariusz Hucz omówił problematykę udziału Sił Zbrojnych RP w działaniach poza granicami państwa.

Oprac. Grzegorz Wójcik

 

Galeria zdjęć

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations