UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Prawo zamówień publicznych - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Prawo zamówień publicznych

Cel studiów

Celem studiów będzie przygotowanie absolwentów (pracowników administracji samorządowej, biznesu, dyrektorów placówek oświatowych, przedsiębiorców oraz kadrę kierowniczą publicznych zakładów opieki zdrowotnej) do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych jak również przygotowanie do uruchomienia skomplikowanych procedur.
Celem studiów będzie również zapoznanie z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych
Uczestnicy studiów nabędą między innymi umiejętności projektowania i zarządzania procesem udzielania zamówienia od powstania potrzeby do zakończenia procesu realizacji, sporządzania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) oraz sporządzania ofert (w przypadku wykonawców), przygotowywania projektów umów i ich realizacją.
Program nauczania może łączyć problematykę zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa: cywilnego, gospodarczego i innych

 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe są skierowane do osób pracujących bądź zamierzających pracować na stanowiskach, związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Dotyczy to przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego – wszystkich szczebli, instytucji kultury, fundacji, placówek oświatowych, i innych zobowiązanych do stosowania ustawy.

 

Program studiów:

• Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej
• Finanse publiczne i prawo finansowe
• Prawo gospodarcze
• Prawo cywilne
• Elementy prawa administracyjnego
• Wstęp do prawa zamówień publicznych
• Aspekty cywilnoprawne zamówień publicznych
• Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
• Prawo zamówień publicznych w orzecznictwie

 

Kadra:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

 

Okres realizacji studiów:

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 180 godzin zajęć.Dyplom:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 

Wymagane dokumenty:
 
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations