PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Oligofrenopedagogika – studia uzupełniające - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Oligofrenopedagogika – studia uzupełniające

Cel i zadania:
Celem uzupełniających studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacji. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.
 
Adresaci studiów:
Studia podyplomowe uzupełniające są adresowane dla nauczycieli, którzy ukończyli wcześniej kurs kwalifikacyjny o specjalności Oligofrenopedagogika. W ramach studiów podyplomowych uzupełniających słuchacz realizuje skrócony proces kształcenia polegający na uzupełnieniu różnic programowych. Podyplomowe studia uzupełniające obejmują 140 godz. zajęć dydaktycznych oraz 120 godz. praktyk zawodowych.
 
 
Program studiów:
Psychoterapia z elementami terapii rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Zespoły zaburzeń wczesnorozwojowych
Edukacja integracyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika specjalna
Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością
Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
Arteterapia (plastykoterapia, muzykoterapia i teatroterapia) w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
Autyzm i zespoły psychozopodobne
Praktyka pedagogiczna
 
Okres realizacji studiów:
Studia trwają 2 semestry. Program obejmuje 140 godzin dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk.
 
Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
 
Wymagane dokumenty: 
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie
 
 

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations