UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Odnawialne źródła energii - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Odnawialne źródła energii

Cel studiów:    
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy o odnawialnych źródłach energii i kształtowaniu strategii ich wykorzystania dla celów ochrony środowiska. Przekazanie kompleksowej wiedzy nt. sektora energetyki odnawialnej i pokazanie w sposób praktyczny i zobiektywizowany możliwości technicznych i kierunków biznesowych rozwoju rynku energii elektrycznej ciepła i biopaliw produkowanych z odnawialnych zasobów energii.
 
Adresaci studiów:
  •         Absolwenci uczelni wyższych;
  •         Pracownicy administracji szczebla centralnego i samorządowego;
  •          Pracownicy sektora energetycznego, kadry kierowniczej przedsiębiorstw zajmujących się produkcją urządzeń energetyki odnawialnej.
 
Program studiów:
·         Przygotowanie jednostki do korzystania z funduszy pomocowych;
·         Produkcja i wykorzystanie biopaliw stałych;
·         Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu Unii Europejskiej;
·         Planowanie przestrzenne a energetyka odnawialna, plan energetyczny gminy;
·         Energetyka słoneczna;
·         Fotowoltaiczne źródła energii;
·         Fundusze pomocowe i strukturalne Unii Europejskiej wspierające rozwój energetyki odnawialnej;
·         Charakterystyka rynku energii w tym odnawialnej;
·         Odnawialne źródła energii - ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania ich wykorzystania;
·         Biopaliwa płynne, biogaz i wodór;
·         Pompy ciepła;
·         Podstawy prawne i instrumenty finansowe wykorzystania OŹE;
·         Ekonomika inwestycji w energetyce odnawialnej;
·         Zarządzanie jakością;
·         Aspekty prawne i ekonomiczne przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
·         Ogniwa paliwowe;
·         Podstawy energetyki wodnej i geotermalnej;
·         Energetyka wiatrowa;
·         Praca dyplomowa.
 
Kadra:
·         Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu;
·         Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
·         Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 
Okres realizacji studiów:
Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 230 godzin zajęć.
 
Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 

 
Wymagane dokumenty:
 
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations