UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji

Cel studiów:   
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w połączeniu z doświadczeniem zawodowym, umożliwienie kontynuacji lub rozpoczęcie pracy w agencjach i instytucjach zajmujących się ochroną informacji niejawnych. Mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy o obowiązujących zasadach zapewnienia bezpieczeństwa osobowego, przemysłowego i teleinformatycznego
 
Adresaci studiów:
·         Absolwenci wszystkich uczelni wyższych;
·         Pracownicy przedsiębiorstw i firm;
·         Pracownicy administracji państwowej i samorządowej.
 
Program studiów:

Bezpieczeństwo ekologiczne
Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego
Problemy bezpieczeństwa w informatyce
System polityczny RP w aspekcie problematyki bezpieczeństwa narodowego

Przedmioty kierunkowe

Polityka i strategia bezpieczeństwa państwa
System bezpieczeństwa państwa
Prawno – konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa RP
Gotowość obronna i system mobilizacyjny państwa
Teoria bezpieczeństwa
Rola i zadania administracji w systemie bezpieczeństwa

Przedmioty specjalistyczne

Zasady ochrony informacji niejawnych
Ochrona danych osobowych i baz danych
System zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji niejawnych
Środki ochrony informacji niejawnych oraz bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
Organizacja i funkcjonowanie kancelarii niejawnych, archiwizacja dokumentów
 
Seminarium dyplomowe
 
Kadra:
·         Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu;
·         Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
·         Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 
Okres realizacji studiów:
Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 304 godziny zajęć.
 
Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  

 
Wymagane dokumenty:
 
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie

 

do pobrania

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations