UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych „Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym” jest opanowanie przez słuchacza sprawności w zakresie komunikacji w języku angielskim oraz umiejętności, składających się na warsztat metodyczny nauczyciela języka obcego przygotowanego i specjalizującego się w nauczaniu tego języka dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W związku z tym, absolwent tego kierunku będzie posiadał umiejętność rozpoznawania predyspozycji dzieci do nauki języka angielskiego oraz będzie dysponował dobrą orientacją w publikacjach na temat przedszkolnego i wczesnoszkolnego nauczania.
 
Adresaci studiów:
 • Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne (kurs z psychologii i pedagogiki)
 • Nauczyciele zainteresowani nauczaniem języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • Osoby wykazujące się znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.
 
Program studiów:
 • PNJA – Sprawności zintegrowane
 • PNJA – Fonetyka w komunikacji
 • Dydaktyka języka angielskiego przedszkolna i na I etapie edukacji
 • Akwizycja języka obcego i bilingwizm dziecka
 • Nauka o języku i komunikacji
 • Konteksty współczesnej edukacji: technologia informacyjna i multimedia w językowej edukacji dzieci
 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
 • Emisja głosu
 • Praktyki (program obejmuje 60 godzin praktyk) 
 
Kadra:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Uniwersytet Marie Curie – Skłodowskiej w Lublinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski
 
Okres realizacji studiów:
Studia trwają trzy semestry. Program obejmuje 338 godzin zajęć oraz 60 godzin praktyk.

Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 
Wymagane dokumenty:
 
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
• 2 fotografie
 
Więcej informacji pod nr telefonu 084 638 34 00

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations