PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Zamościu. Seminarium naukowe Koła Naukowego Politologów. - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Zamościu. Seminarium naukowe Koła Naukowego Politologów.

W ostatnich latach specyficznym, ale i powtarzającym się elementem naukowego, a także ogólnospołecznego dyskursu, stało się postrzeganie płci jako elementu spornego i różnicującego. Podkreślanie istniejących nierówności wśród ludzi oraz próby przełamywania stereotypowego myślenia i dążenie do równouprawnienia kobiet, niejednokrotnie traktowane są jako formy ataku na najwyższe wartości, a przede wszystkim próbę przedefiniowania zakorzenionych w kulturach treści oraz znaczeń. Odbiór społeczny, niekiedy i opracowania naukowe, doprowadziły do postrzegania problematyki kobiecej przez pryzmat niedopowiedzeń, nadinterpretowanych założeń feministycznych i ideologicznych sporów. Czasami jednak warto spojrzeć na problematykę współczesnych kobiet i ocenić jej wagę w różnych kontekstach i z wielorakich stanowisk. Ta wielopłaszczyznowa próba analizy konkretnych, często szokujących zjawisk, z perspektywy zmian zachodzących w życiu dzisiejszych kobiet i mężczyzn, stanowią interesujący ale i bulwersujący opis funkcjonującego na naszych oczach świata. I to od nas, ludzi, zależy czy zmienimy ten świat na tyle skutecznie by był on bezpiecznym dla wszystkich. Bez względu na płeć, wyznanie, przekonania czy rasę.


Do dobrej tradycji należą otwarte seminaria naukowe przygotowywane przez Koło Naukowe Politologów działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Członkowie KNP jak co roku podkreślili znaczenie Międzynarodowego Dnia Kobiet organizując seminarium naukowe poświęcone właśnie sytuacji kobiet.


6 marca 2015 roku w auli PWSZ przy ul. Zamojskiego 64 studenci i studentki oraz przybyli na spotkanie goście z uwagą przysłuchiwali się wygłaszanym referatom. W tym szczególnym dniu tematyka prezentacji przedstawianych przez studentów objęła problematykę związaną z kobietami na całym świecie, w tym w aspektach społecznym, politycznym i ekonomicznym.


W programie seminarium znalazły się wystąpienia dotyczące (nie)prawa do bezpieczeństwa, nietykalności osobistej, równości, godności i wolności kobiet we współczesnym świecie. W prezentacjach omówiono szczegółowo takie zjawiska jak: profilaktykę; prawo do opieki lekarskiej i jej brak; rytualne okaleczenia, honorowe zabójstwa; gwałty jako narzędzia wojny oraz gwałty małżeńskie; selektywną aborcję; przemoc domową; (nie)ochronę przed AIDS i innymi chorobami; wymuszone małżeństwa, prostytucję, handel kobietami; nierówny dostęp do edukacji i nierówności na rynku pracy. Zwrócono uwagę na różnorodność motywów przy podejmowaniu funkcji publicznych przez kobiety w Polsce oraz na znaczenie tożsamości kobiety. Tożsamość każdego człowieka kształtuje się w pewnych relacjach ze światem zewnętrznym. Środowisko ma wpływ na naszą tożsamość, a miejsce urodzenia czy pochodzenia niejednokrotnie decyduje o sposobie naszego myślenia. Człowiek podejmując próbę samookreślenia i zdefiniowania się wypełnia naturalną potrzebę przynależności i względnej akceptacji. Odnajduje swoje „jestestwo” na płaszczyźnie relacji zachodzących w różnych środowiskach. To nie człowiek wybiera jednak środowisko swojego pochodzenia. Przymus ten jest zupełnie niezależny od niego.

Wszystkie te treści znalazły swoje odniesienia w wypowiedziach kolejnych prelegentów:
 Wprowadzenie i moderacja: dr Ewa Pogorzała, opiekun naukowy Koła Naukowego Politologów.
 Marta Zwolan – Akcja Smear For Smear.
 Monika Kalita – Kobieta w polityce – motywy podejmowania funkcji publicznych przez kobiety w Polsce.
 Sylwia Furmańczyk – Sytuacja ekonomiczna kobiet.
 Agnieszka Rej – Sytuacja kobiet romskich.
 Ewelina Wojczuk – Prawa kobiet na kontynencie afrykańskim.
 Iwona Jarosz – Sytuacja kobiet w Chinach.
 Sylwia Mróz – Kobieta w islamie.
 Elżbieta Wiśniewska – Sytuacja kobiet w Indiach.
 Lila Pietrusiewicz – Tożsamość kobiety w tradycji wschodniosłowiańskiej.
Seminarium organizowano pod patronatem Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS).

Opr. L.Pietrusiewicz

Galeria zdjęć

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations