UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Międzynarodowa konferencja naukowa - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Międzynarodowa konferencja naukowa

W dniach 14 – 15 maja 2009 r. w Sali Consulatus zamojskiego Ratusza odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny” organizowana przez Zakład Politologii PWSZ we współpracy z Zakładem Stosunków Międzynarodowych UMCS w Lublinie.
Konferencję otworzył występ dzieci i młodzieży ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu. Następnie zaproszonych gości powitali: Rektor PWSZ w Zamościu prof. dr hab. Waldemar Martyn, Prorektor PWSZ prof. zw. dr hab. Henryk Chałupczak, Prezydent miasta Zamość Marcin Zamoyski, Prorektor UMCS w Lublinie prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz dziekan Wydziału Politologii UMCS w Lublinie prof. dr hab. Grzegorz Janusz. Nad porządkiem obrad czuwał prof. Henryk Chałupczak wraz dr Piotrem Tośkiem.
Pierwszy dzień obrad plenarnych poświęcony był analizie Europy Środkowo – Wschodniej jako regionu geopolitycznego, próbie wyznaczenia granic tego obszaru oraz wskazaniu podstawowych uwarunkowań kształtujących i wpływających na proces integracji i transformacji. Zgromadzone audytorium miało możliwość wysłuchania m.in. wykładów prof. dr hab. Marka Pietrasia na temat „Europy Środkowo – Wschodniej” w strukturze ładu międzynarodowego”, prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego na temat reform samorządowych w wybranych państwach oraz prof. dr hab. Jana Drausa o praktycznym wymiarze partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy.
Drugi dzień obrad plenarnych poruszał zagadnienia w ramach określonych bloków tematycznych. Dyskutowano na temat transformacji systemowej, współpracy transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy na pograniczu polsko – ukraińskim w Euroregionie Bug, bezpieczeństwa oraz współpracy międzynarodowej analizując m.in. rolę państw Europy Środkowo – Wschodniej w pracach organizacji międzynarodowych i stosunki z innymi państwami.
Międzynarodowa konferencja naukowa była pierwszą z serii zaplanowanych konferencji organizowanych przez Zakład Politologii PWSZ. Planowane są kolejne spotkania, podczas których poruszone zostaną kolejne wymiary transformacji i integracji państw Europy Środkowo – Wschodniej.

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations