PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Matematyka  - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Matematyka

Cel studiów:    
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.
Celem studiów jest umożliwienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach lub placówkach uzyskania kwalifikacji do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu, a ponadto przygotowanie do posługiwania się technologią informacyjną i do jej wykorzystania w nauczaniu matematyki, tak by kwalifikacje osób, które ukończą studia podyplomowe były porównywalne z kwalifikacjami absolwentów szkół wyższych w specjalizacji nauczycielskiej.
Absolwenci studiów podyplomowych ze stopniem magistra uzyskają uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych, natomiast absolwenci po wyższych studiach zawodowych, nabędą kwalifikacji do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych
 
Adresaci studiów:
·         Osoby posiadające wyższe wykształcenie oraz uprawnienia pedagogiczne;
·         Nauczyciele innych przedmiotów niż matematyka, chcący zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu;
·         Nauczyciele uczący matematyki, którzy chcą uaktualnić i pogłębić wiedzę, lepiej poznać metody nauczania matematyki oraz wzbogacić swoje umiejętności.
Program studiów:
·         Arytmetyka;
·         Wstęp do matematyki;
·         Geometria elementarna;
·         Algebra;
·         Podstawy informatyki;
·         Analiza matematyczna;
·         Geometria analityczna;
·         Rachunek prawdopodobieństwa;
·         Elementy statystyki;
·         Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki;
·         Metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej;
·         Metodyka nauczania matematyki w gimnazjum i  szkołach ponadgimnazjalnych;
·         Dydaktyka matematyki;
·         Praktyka (w zakresie matematyki) w szkole podstawowej;
 ·        Praktyka (w zakresie matematyki) w gimnazjum;
 ·        Praktyka (w zakresie matematyki) w ponadgimnazjalnej.
 
Kadra:
·         Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu;
·         Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 
Okres realizacji studiów:
Studia trwają trzy semestry. Program obejmuje 360 godzin zajęć oraz 60 godzin praktyk.
 
Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 

 
Wymagane dokumenty:
 
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
• 2 fotografie

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations