UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Matematyka  - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Matematyka

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

Celem studiów jest umożliwienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach lub placówkach uzyskania kwalifikacji do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu, a ponadto przygotowanie do posługiwania się technologią informacyjną i do jej wykorzystania w nauczaniu matematyki, tak by kwalifikacje osób, które ukończą studia podyplomowe były porównywalne z kwalifikacjami absolwentów szkół wyższych w specjalizacji nauczycielskiej.

Absolwenci studiów podyplomowych ze stopniem magistra uzyskają uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych, natomiast absolwenci po wyższych studiach zawodowych, nabędą kwalifikacji do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych.


Adresaci studiów:
- Osoby posiadające wyższe wykształcenie oraz uprawnienia pedagogiczne;

- Nauczyciele innych przedmiotów niż matematyka, chcący zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu;

- Nauczyciele uczący matematyki, którzy chcą uaktualnić i pogłębić wiedzę, lepiej poznać metody nauczania matematyki oraz wzbogacić swoje umiejętności.


Program studiów:

Studia trwają trzy semestry

-        Arytmetyka;

-        Wstęp do matematyki;

-        Geometria elementarna;

-        Algebra;

-        Podstawy informatyki;

-        Analiza matematyczna;

-        Geometria analityczna;

-        Rachunek prawdopodobieństwa;

-        Elementy statystyki;

-        Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki;

-        Metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej;

-        Metodyka nauczania matematyki w gimnazjum i  szkołach ponadgimnazjalnych;

-        Dydaktyka matematyki;

-        Praktyka (w zakresie matematyki) w szkole podstawowej;

-        Praktyka (w zakresie matematyki) w szkole ponadpodstawowej.


Kadra:

-        Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu;

-        Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Okres realizacji studiów:

Studia trwają trzy semestry. Program obejmuje 360 godzin zajęć oraz 60 godzin praktyk.

Koszt studiów: 3.100 zł (płatne jednorazowo lub w ratach)


Dyplom:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

 

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations