PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Masz głos, masz wybór- Warszawa szkolenie 25-27.04.2014 - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Masz głos, masz wybór- Warszawa szkolenie 25-27.04.2014

Masz głos, masz wybór- Warszawa szkolenie 25-27.04.2014

W dniach 25–27 kwietnia w Falentach koło Warszawy odbyło się szkolenie inaugurujące tego-roczną edycję akcji „Masz głos, masz wybór”. Około 100 przed-sławicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalnych mediów i bibliotek z całej Polski przygotowywało się do realizacji tegorocznych działań w ramach akcji. Jednym z uczestników szkolenia był Kamil Zając, przedstawiciel Koła Naukowego Politologów PWSZ w Zamościu, w porozumieniu z Zamojskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy.

 

Tegoroczna akcja zachęcała głównie do prowadzenia projektów mobilizujących społeczność lokalną do świadomego podejmowania decyzji w wyborach samo-rządowych. Zadania zostały po-dzielone dla 6 grup i skupiały się wokół tematów: „Budżet obywatelski”, „Dostępni samorządowcy – podsumowanie kadencji”, „Głosuj świadomie”, „Lokalne Konsultacje”, „Nasza gmina, na-sza sprawa” oraz „Wybory dla każdego”. Student PWSZ uczestniczył w grupie „Budżet obywatelski”.

 

Wstępne wystąpienie wygłosił sędzia Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, który opowiedział o ważnej roli mieszkańców w samorządzie i odpowiadał na pytania uczestników. Następnie poszczególni trenerzy prezentowali swoje te-maty oraz odpowiadali na zadawane pytanie z sali. W późniejszej części nastąpiła integracja uczestników, poprzez różnego typu „zabawy” w grupach np. bingo, lokalna gazeta lub wypisywaniem wspólnych cech pomocnych w realizowaniu projektów. Pozwoliło to na przełamanie „pierwszych lodów” między uczestnikami szkolenia, gdyż każdy z nich dostał szanse na podjęcie głosu. To było bardzo ważne, jeśli chodzi o osoby biorą-ce udział w takim wydarzeniu po raz pierwszy.

 

Następnie pod okiem trenerów, każda z 6 grup udała się do wyznaczonej sali konferencyjnej, w której poszczególni uczestnicy przedstawiali się. Nastąpiło, także wstępne nakreślenie tematu „budżetu obywatelskiego” oraz zasad obowiązujących podczas szkolenia. Cała grupa Kamila liczyła ponad 20 osób, które były przedstawicielami najróżniejszych organizacji pozarządowych o różnym bagażu doświadczeń w temacie „budżetu partycypacyjnego”.

 

Drugi dzień szkolenia był bardzo aktywy, gdyż do przerwy omówiono kluczowe zasady budżetu partycypacyjnego. Osoby zostały podzielone na grupy, które początkowo odpowiadały na pytanie „ jakie cele przyświecają budżetowy obywatelskiemu”. Następnie opracowywały tabele miast, do których wpisywano dane pomocne przy opracowywaniu budżetu obywatelskiego. Omówione zostały także etapy budżety partycypacyjnego, do których należały: przygotowanie procesu tzw. „faza zero”, wypracowanie zasad przebiegu budżetu partycypacyjnego, akcja informacyjno-edukacyjna, wypracowywanie i zgłaszanie projektów, weryfikacja projektów, dyskusja nad projektami. Całości towarzyszyła aktywna wymiana zdań i do-świadczeń osób uczestniczących, a także propozycje rozwiązań poszczególnych problemów.

 

Trzeci i ostatni dzień przeznaczony został na kontynuowanie tematu głównego, do którego zaliczyć należało: wybór projektów do realizacji i monitoring. Zagadnieniom tym towarzyszyły długie i ciekawe wymiany podglądów na daną metodę, szanse i zagrożenia, jakie niesie każda z nich. Spotkanie zakończyło się przedstawieniem przez każdego z uczestników refleksji wyniesionej z zrealizowanego szkolenia.

 

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał materiały promocyjne, które będzie mógł wykorzystać na rzecz animizacji lokalnego społeczeństwa i promowania świadomego wyboru.

 

Mimo że szkolenie skupiało osoby w różnym wieku, na różnych stanowiskach, z różnymi problemami i poglądami, to łączyła ich wspólna cecha  energia i otwartość na drugiego człowieka. Warto podkreślić, iż najmłodszy uczestnik szkolenia był uczniem drugiej klasy gimnazjum.

Galeria zdjęć

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations