PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii

Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii

Laboratorium Paliw i Energii jest certyfikowanym przez Centrum Badań Laboratoryjnych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla laboratorium działającym w ramach Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych LABIOMEN. Prowadzone tu badania są honorowane w kwestiach spornych przez jednostki kontrolujące oraz przez sądy.

Zakres badawczy:

 • pełna ocena charakterystyk paliw stałych oraz ciekłych. Wykonywane są tu badania właściwości paliw do celów energetycznych obejmujące oznaczenia zawartości wilgoci, popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, części lotnych, temperatur topliwości, ciepła spalania oraz obliczania wartości opałowej zarówno niekonwencjonalnych źródeł energii w postaci: biomasy pochodzącej z roślin energetycznych, zrębków, peletów, osadów ściekowych, odpadów jak też konwencjonalnych: węgla kamiennego, brunatnego oraz torfu.
 • w zakresie paliw ciekłych oznaczane są m.in. następujące parametry: benzyna - liczba oktanowa, gęstość, zawartość tlenu i aromatów; olej napędowy - liczba cetanowa, całkowita ilość związków aromatycznych i wielopierścieniowych związków aromatycznych; paliwo lotnicze: temperatura krzepnięcia i zapłonu, punkt dymienia
 • badanie gleb polowych, sadowniczych, ogrodniczych, podłoży i używek w zakresie analizy odczynu zasolenia, składu granulometrycznego, zawartości próchnicy, oznaczania kwasowości hydrolitycznej i wymiennej, oznaczania kationów wymiennych wapnia (Ca), potasu (K), magnezu (Mg), sodu (Na), azotu mineralnego, siarki siarczanowej oraz fosforu
 • badanie pasz i żywności (azotany i azotyny, pozostałości pestycydów i związków ropopochodnych, metale ciężkie: ołów, chrom, kobalt oraz nikiel)
 • badanie osadów ściekowych i ścieków (odczyn, sucha masa, substancja organiczna, azot i fosfor ogólny, metale ciężkie (ołów, kadm, chrom, nikiel, miedź oraz cynk)
 • przeprowadzanie oznaczeń wskaźników wartości energetycznej i cieplnej biomasy (ciepła spalania, wartości opałowej, zawartości substancji palnej, zawartości węgla, popiołu, siarki i chloru),
 • ocena energetyczna roślin, zrąbków, peletów, osadów ściekowych, materii organicznej oraz odpadów stolarskich
 • analiza warunków meteorologicznych

 

Wyposażenie:

 • chromatograf
 • analizator elementarny CHNS + O + Cl VarioMacro Cube
 • kalorymetr izoperiboliczny LECO AC600
 • analizator termograwimetryczny LECO TGA701
 • wielostanowiskowy analizator do pomiaru
 • temperatury topliwości popiołu LECO AF700
 • analizator oleju napędowego i paliwa lotniczego            
 • EraSPEC (ES01-DIE i JET)
 • analizator paliw w podczerwieni EraSPEC (ES01-GAS)
 • piec mikrofalowy Mars
 • analizator spalin i dymometr T&T Ingenieurgesellschaft mbH
 • chromatograf Dionex Corporation UltiMate 300
 • spektrometr absorpcji atomowej VarianPty. AA Duo
 • spektrofotometr VarianPty. Cary 50
 • automatyczna stacja meteorologiczna WS-HP1.GT
 • dygestorium Pollab DSL-CR-1200CS
 • zestaw do pobierania prób gleby i ich klasyfikacji
 • zestaw do określania stabilności gleby
 • zestaw do pobierania próbek gleby do pierścieni do głębokości 2 m     
 • penetrologger, penetrometr elektroniczny z rejestratorem danych
 • system do pomiaru promieniowania całkowitego, rozproszonego i czasu nasłonecznienia danych
 • zestaw urządzeń do prowadzenia mikroanaliz
 • termohigrometr
 • mikroskop stereoskopowy z aparatem cyfrowym
 • kalorymetr automatyczny
 • jonometr laboratoryjny
 • konduktometr
 • tlenomierz

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations