PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Kursy dla osób dorosłych - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Kursy dla osób dorosłych

 językiem angielskim lub tym, którzy znają jedynie jego podstawy Akademickie Centrum Edukacji PWSZ w Zamościu proponuje podjęcie kształcenia na trwającym jeden semestr kursie języka angielskiego, przygotowującym do podjęcia studiów podyplomowych na kierunku „Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym”...


Specjalistyczny kurs językowy adresowany do personelu medycznego umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się ogólnym językiem w stopniu pozwalającym na skuteczną komunikację oraz na opanowanie specjalistycznego języka medycznego (słownictwo medyczne i frazeologia związana ze specyfiką pracy pielęgniarek, położnych i lekarzy) na poziomie umożliwiającym skomunikowanie się z anglojęzycznym pacjentem orz swobodne porozumiewanie się w środowisku zawodowym zagranicą...


Kurs języka angielskiego komunikatywnego z elementami języka specjalistycznego dla służb mundurowych. Specjalistyczny kurs językowy adresowany do różnych grup zawodowych tworzących służby mundurowe (wojsko, policja, straż pożarna, służby celne, straż miejska) opracowany w taki sposób aby uczestnicy poznali zarówno język obcy ogólny jak i zaznajomili się z językiem specjalistycznym zawierającym terminologię i tematykę charakterystyczną dla danej branży specjalistycznej...


Kurs języka ukraińskiego komunikatywnego z elementami języka specjalistycznegodla służb mundurowych. Specjalistyczny kurs językowy adresowany do różnych grup zawodowych tworzących służby mundurowe (wojsko, policja, straż pożarna, służby celne, straż miejska) opracowany w taki sposób aby uczestnicy poznali zarówno język obcy ogólny jak i zaznajomili się z językiem specjalistycznym zawierającym terminologię i tematykę charakterystyczną dla danej branży specjalistycznej...


Specjalistyczny kurs językowy adresowany do osób, które pracują lub zamierzających pracować w branży hotelarskiej i turystycznej. Cele kursu jest opanowanie przez słuchaczy sprawności w zakresie komunikacji w języku angielskim w środowisku turystycznym i hotelarskim. W związku z tym, po ukończeniu kursu słuchacz będzie posiadał znajomość słownictwa specjalistycznego z zakresu turystyki i hotelarstwa oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim w tych branżach...


Cel studiów:Celem kursu „Język angielski w biznesie” jest opanowanie przez słuchacza sprawności w zakresie komunikacji w języku angielskim w środowisku biznesowym. W związku z tym, po ukończeniu tego kursu słuchacz będzie posiadał znajomość słownictwa specjalistycznego wykorzystywanego w szeroko rozumianym biznesie, umiejętność posługiwania się językiem obcym w międzynarodowym środowisku pracy...


Celem tego specjalistycznego kursu językowego jest opanowanie przez słuchacza sprawności w zakresie komunikacji w języku angielskim niezbędnej podczas bezpośredniej obsługi klienta. Specyficzne dla takich sytuacji zwroty i opanowanie stosownych technik komunikacyjnych bardzo przydadzą się w rozmowie z klientem w dziale sprzedaży, w sklepie, banku, hotelu, podczas rozmowy telefonicznej w Call center, a także przy obsłudze infolinii...Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations