UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Konwent - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Konwent

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  ( art. 228 ust.5 ) znosi Konwent z dniem  30 września  2018 roku.


Do kompetencji Konwentu   należy:
 
 
1) podejmowanie działań w celu:
 
a)wspierania rozwoju nauki i współpracy między Uczelniami a podmiotami gospodarczymi,
b) popierania postępu technologicznego oraz innowacji,
c) podnoszenie poziomu konkurencyjności Uczelni,
d) pozyskiwania środków finansowych publicznych i prywatnych dla realizacji zadań Uczelni,
e) wspierania i prowadzenia działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
f) promocji walorów i możliwości rozwojowych regionu,
 
2) opiniowanie spraw przedstawionych przez rektora lub innych członków Konwentu.
 
 
 
 

Skład Konwentu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

w kadencji   2016-2020

 

 

1. dr hab. Andrzej Samborski  -  Rektor

2. prof. dr hab. Waldemar Martyn  - Prorektor

3. Jerzy Korniluk - Kanclerz

4. Arkadiusz Bratkowski – przedstawiciel  Marszałka Województwa Lubelskiego

5. Andrzej Wnuk  – Prezydent  miasta Zamość

6. Ryszard Antos

7. Beata Chmura

8. Marian Gil

9. Piotr Kuranc

10. Andrzej Nepelski

11. Piotr Szarafin

12. Lech Szopiński

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations