PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Kontakt z PWSZ - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Kontakt z PWSZ

Kontakt z uczelnią PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Kontakt z Instytutami PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Kontakt z administracją - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

im. Szymona Szymonowica w Zamościu

rektorat

  • NIP 922-27-36-166, REGON 060044114
  • KONTO: Bank PEKAO SA II Oddział w Zamościu
  • 90 1240 2005 1111 0010 4300 7595

Sekretariat / Kancelaria

CENTRUM BADAŃ I TRANSFERU TECHNOLOGII PWSZ W ZAMOŚCIU

Biblioteka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Dom Studenta

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Dom Studenta PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Wydawnictwo


Instytuty

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

instytut humanistyczny

Instytut Humanistyczny PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

instytut nauk społecznych

  • ul. Hrubieszowska 24
  • (084) 638 34 00
  • Dyrektor: prof. zw. dr hab. Henryk Chałupczak
Instytut Nauk Społecznych PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

instytut turystyki i rekreacji

Instytut Turystyki i Rekreacji PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

instytut matematyki i technologii innowacyjnych

Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

instytut przyrodniczo-techniczny

  • ul. Zamoyskiego 64
  • Dyrektor: dr hab. inż. Rafał Longwic
  • (084) 638 09 40
Instytut Przyrodniczo-Techniczny PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Instytut Turystyki i Rekreacji PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Instytut Turystyki i Rekreacji PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

KWESTURA


DZIAŁ NAUCZANIA I SPRAW STUDENCKICH

Politologia; Mechanika i budowa maszyn; Logistyka; Bezpieczeństwo narodowe

Matematyka; Turystyka i rekreacja; Finanse i rachunkowość

Filologia angielska; Pedagogika; Studia podyplomowe


BIURO KARIER I PRAKTYK STUDENCKICH


DZIAŁ PROMOCJI

Promocja

Redakcja gazety akademickiej Skafander


DZIAŁ ROZWOJU

Projekty

Informatyk


DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-INWESTYCYJNY

Zamówienia publiczne

Zakład Gleb i Podłoży Ogrodniczych

Zakład Doświadczalno – Wdrożeniowy Mechaniki


STANOWISKO DS. KADR


STANOWISKO DS. OBRONNYCH I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH


STANOWISKO DS. BHP I P.POŻ.


PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. PROGRAMU ERASMUS


PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. AKADEMICKIEGO CENTRUM EDUKACJI


PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. CUDZOZIEMCÓW


CardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations