UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Kontakt z UPZ - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Kontakt z UPZ

Kontakt z uczelnią PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Kontakt z Instytutami PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Kontakt z administracją - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Uczelnia Państwowa

im. Szymona Szymonowica w Zamościu

rektorat

 • NIP 922-27-36-166, REGON 060044114
 • KONTO: Bank PEKAO SA II Oddział w Zamościu
 • 90 1240 2005 1111 0010 4300 7595

Sekretariat / Kancelaria

Centrum Badań i Transferu Technologii UPZ

Biblioteka

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Dom Studenta

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Dom Studenta PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Wydawnictwo

 • 605 455 144
 • Prof. dr hab. Henryk Chałupczak
  dr Ewa Pogorzała
  mgr Robert Urban


Instytuty

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

instytut humanistyczny

Instytut Humanistyczny PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

instytut nauk społecznych

 • ul. Hrubieszowska 24
 • (84) 638 34 00
 • Dyrektor: prof. zw. dr hab. Henryk Chałupczak
Instytut Nauk Społecznych PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

instytut turystyki i rekreacji

Instytut Turystyki i Rekreacji PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Instytut Nauk Ekonomicznych

Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

instytut przyrodniczo-techniczny

 • ul. Zamoyskiego 64
 • Dyrektor: dr hab. inż. Rafał Longwic
 • (84) 638 09 40
Instytut Przyrodniczo-Techniczny PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Instytut Turystyki i Rekreacji PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Instytut Turystyki i Rekreacji PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Akademickie Centrum Edukacji


KWESTURA


DZIAŁ NAUCZANIA I SPRAW STUDENCKICH

Mechanika i budowa maszyn; Logistyka; Bezpieczeństwo narodowe

Turystyka i rekreacja; Finanse i rachunkowość

Filologia angielska; Pedagogika; Pielęgniarstwo; Studia podyplomowe


BIURO KARIER I PRAKTYK STUDENCKICH


DZIAŁ ROZWOJU

Promocja

Redakcja gazety akademickiej Skafander

Projekty

Informatyk


DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-INWESTYCYJNY

Zamówienia publiczne


STANOWISKO DS. KADR


STANOWISKO DS. OBRONNYCH I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH


STANOWISKO DS. BHP I P.POŻ.


PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. PROGRAMU ERASMUS


STANOWISKO DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations