UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Konferencje i seminaria - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Konferencje i seminaria

 Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UMCS   Katedra Języka Polskiego KUL  Instytut HumanistycznyPaństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościuzapraszają na konferencję naukowąpt.JĘZYK POLSKIWSPÓŁCZESNOŚĆ - HISTORIAVII Spotkania Lubelskich Językoznawców  Program7 maja 2009r...


Jednym z podstawowych celów projektu Kształcimy nowocześnie. Działamy lokalnie. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego PWSZ w Zamościu jest włączenie przedsiębiorców w realizowany na poszczególnych kierunkach studiów proces dydaktyczny.PWSZ w Zamościu organizuje comiesięczne spotkania młodzieży akademickiej z przedstawicielami regionalnych środowisk biznesu...


Zakład Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu wraz ze Studenckim Kołem Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Zamościu organizują w dniu 19 maja br. debatę kandydatów na europarlamentarzystów z okręgu lubelskiego. Tematem przewodnim spotkania będzie „Lubelszczyzna w Parlamencie Europejskim – możliwości dla regionu”...


W dniu 7 maja 2009 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu odbyła się konferencja naukowa pt. JĘZYK POLSKI WSPÓŁCZESNOŚĆ – HISTORIA, która została zorganizowana po raz ósmy przez Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UMCS oraz Katedrę Języka Polskiego KUL, ale po raz pierwszy przy współpracy z Instytutem Humanistycznym PWSZ w Zamościu...


13 maja br. w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym odbyło się spotkanie studentów ze Zdzisławem Podkańskim - posłem do Parlamentu Europejskiego z regionu lubelskiego.Na spotkaniu poruszane były ostatnie wydarzenia w krajach UE oraz perspektywy dla Europy i Polski na najbliższe lata. Studenci pytali w szczególności o problemy bezpieczeństwa Polski, Traktat Lizboński oraz wybory do Parlamentu Europejskiego...


Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations