PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Konferencje i seminaria - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Konferencje i seminaria

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Politologii   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu   Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu   zapraszają na międzynarodową konferencję naukową   pt...UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ POLITOLOGII Zakład Stosunków Międzynarodowych Zakład Badań Etnicznych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU Instytut Nauk Społecznych Zakład Politologii UNIWERSYTET NARODOWY „AKADEMIA OSTROGSKA” W OSTROGU Wydział Menedżmentu Polityczno - Informacyjnego     zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt...


Klimat pola 2014

2015-09-11Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu   zapraszają na konferencję metodyczną dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych     Instytut Przyrodniczo-Techniczny PWSZ w Zamościu ul...


W dniach 23-24 maja 2013 roku odbyła się w Zamościu Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny”, zorganizowana przez Uniwersytet Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie-Wydział Politologii, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im...


UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ POLITOLOGII Zakład Stosunków Międzynarodowych Zakład Badań Etnicznych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZAMOŚCIU Instytut Nauk Społecznych Zakład Politologii UNIWERSYTET NARODOWY „AKADEMIA OSTROGSKA” W OSTROGU Wydział Menedżmentu Polityczno-Informacyjnego     zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt...


Zaproszenie   W imieniu Zakładu Stosunków Międzynarodowych i Zakładu Badań Etnicznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Zakładu Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” w Ostrogu /Ukraina/ zapraszamy do udziału w kolejnej programowej konferencji naukowej, tym razem nt...


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA  im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zakład Rusycystyki   Ma zaszczyt zaprosić NAUCZYCIELI JĘZYKA ROSYJSKIEGO na I SPOTKANIE DYSKUSYJNE Z CYKLU:  NAUCZANIE JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SZKOLE   Seminarium odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011r...


W dniach 18-19 marca br. w Sali Consulatus zamojskiego Ratusza odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno – kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy transgranicznej. Międzynarodowa sesja naukowa z okazji 415-lecia inauguracji roku akademickiego w Akademii Zamojskiej”...


  W dniu 26 stycznia br. w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym PWSZ w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 64 odbędzie się seminarium pt. „Pomoc społeczna na Zamojszczyźnie”. Organizatorem seminarium jest Studenckie Koło Naukowe Socjologów PWSZ. Patronat honorowy nad seminarium objął Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im...


W dniach 11-13 grudnia br. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Róża Luksemburg wśród swoich”. Konferencja została zorganizowana przez Fundację im. Róży Luksemburg z Warszawy i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu...


W dniu 11 grudnia br. w Instytucie Humanistycznym PWSZ w Zamościu odbyła się I polsko-ukraińska debata naukowa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu i Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” w Ostrogu. Gościem honorowym debaty był Konsul Ukrainy Sergiy Dyryza...


Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu zaprasza na I debatę naukową, organizowaną we współpracy ze studentami Uniwersytetu Narodowego Akademia Ostrogska w Ostrogu na Ukrainie. Ideą cyklicznych debat organizowanych przez Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Zamościu jest stworzenie forum do dyskusji studentów z Polski i Ukrainy dla wymiany informacji, poglądów i doświadczeń oraz próby rozwiązania kontrowersyjnych problemów widzianych z perspektywy młodego pokolenia obu państw...


W dniu 04 grudnia br. o godz. 9:30 w Sali Consulatus zamojskiego Ratusza ul. Rynek Wielki 13 odbędzie się konferencja pt: „Fundusze Strukturalne 2010 – stan, perspektywy, wnioski”.   Organizatorem spotkania jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu...


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu i Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” wspólnie uczczą 415-lecie inauguracji Akademii Zamojskiej, która odbyła się 15 marca 1595 r. Z tej okazji w marcu 2010 roku w Zamościu odbędzie się sesja naukowa. Współpraca podjęta przez te dwie uczelnie, jak i temat sesji naukowej nie jest przypadkowy...


W dniach 27-28 czerwca br. w Bukowinie odbyły się „Spotkania Akademickie”, których tematem przewodnim była „Turystyka a genius loci pogranicza kultur”.Podczas spotkania zostały zaprezentowane doświadczenia organizacji pozarządowych, władz lokalnych, gminnych, instytucji obywatelskich, instytucji edukacji i przedsiębiorstw na rzecz rozwoju lokalnego rozwijanego w oparciu o kapitał kulturowy, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe...


W dniach 8-9 maja br. studenci z Koła Naukowego Politologów wzięli udział w konferencji pt. „Europa wobec kryzysu”, zorganizowanej przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. Pierwszego dnia konferencji odbył się panel dyskusyjny Europa w świecie. Wzięli w nim udział: Anne-Catherine Claude (ActionAid International, Bruksela), Roland Freudenstein (Centre for European Studies, Bruksela) oraz Andrzej Cieszkowski (pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds...


W dniu 19 maja br. w Sali Consulatus zamojskiego Ratusza odbyła się otwarta debata kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, ubiegających się o mandat w okręgu lubelskim. Organizatorem spotkania było Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Zamościu we współpracy z Zakładem Politologii PWSZ...


W dniach 14 – 15 maja 2009 r. w Sali Consulatus zamojskiego Ratusza odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny” organizowana przez Zakład Politologii PWSZ we współpracy z Zakładem Stosunków Międzynarodowych UMCS w Lublinie...


Lena Kolarska-Bobińska (KW Platforma Obywatelska RP), Marek Borowski (KKW Porozumienie dla Przyszłości - Centrolewica), Marian Kowalski (KW Unia Polityki Realnej), Jerzy Gryz (KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy), Stanisław Grześko (KW Libertas), Arkadiusz Bratkowski (KW Polskie Stronnictwo Ludowe) przyjęli zaproszenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu do udziału w debacie przedwyborczej „Lubelszczyzna w Parlamencie Europejskim – możliwości dla regionu”, która odbędzie się w dniu 19...


13 maja br. w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym odbyło się spotkanie studentów ze Zdzisławem Podkańskim - posłem do Parlamentu Europejskiego z regionu lubelskiego.Na spotkaniu poruszane były ostatnie wydarzenia w krajach UE oraz perspektywy dla Europy i Polski na najbliższe lata. Studenci pytali w szczególności o problemy bezpieczeństwa Polski, Traktat Lizboński oraz wybory do Parlamentu Europejskiego...


W dniu 7 maja 2009 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu odbyła się konferencja naukowa pt. JĘZYK POLSKI WSPÓŁCZESNOŚĆ – HISTORIA, która została zorganizowana po raz ósmy przez Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UMCS oraz Katedrę Języka Polskiego KUL, ale po raz pierwszy przy współpracy z Instytutem Humanistycznym PWSZ w Zamościu...


Zakład Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu wraz ze Studenckim Kołem Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Zamościu organizują w dniu 19 maja br. debatę kandydatów na europarlamentarzystów z okręgu lubelskiego. Tematem przewodnim spotkania będzie „Lubelszczyzna w Parlamencie Europejskim – możliwości dla regionu”...


Jednym z podstawowych celów projektu Kształcimy nowocześnie. Działamy lokalnie. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego PWSZ w Zamościu jest włączenie przedsiębiorców w realizowany na poszczególnych kierunkach studiów proces dydaktyczny.PWSZ w Zamościu organizuje comiesięczne spotkania młodzieży akademickiej z przedstawicielami regionalnych środowisk biznesu...


 Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UMCS   Katedra Języka Polskiego KUL  Instytut HumanistycznyPaństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościuzapraszają na konferencję naukowąpt.JĘZYK POLSKIWSPÓŁCZESNOŚĆ - HISTORIAVII Spotkania Lubelskich Językoznawców  Program7 maja 2009r...


Koło Naukowe Rusycystów w dniu 18 marca br. zorganizowało spotkanie z aktorami i dyrektorem artystycznym Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie - Krzysztofem Babickim.Spotkanie odbyło się po spektaklu IDIOTA - adaptacji powieści Fiodora Dostojewskiego w przekładzie Jerzego Jędrzejewicza...


  26 marca br. w Instytucie Matematyki i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Zamościu ul. Zamoyskiego 64 odbyła się konferencja naukowa pt. „Internet – Media – Biznes”. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Informatyków PWSZ w Zamościu.Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wykładów:   Leszek Gralewski „Prehistoria kryptologii komputerowej”, dr Dominik Szałkowski „Łamanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowych za pomocą współczesnych kart graficznych”, dr Małgorzata Misztal „Media a biznes – wzajemne implikacje”, dr Adam Zadroga „Etyka biznesu – nie tylko możliwa, ale i konieczna”, Tomasz Osuch „Wirtualne media kluczem do sukcesu”...


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Politologii, Zakład Stosunków Międzynarodowych oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu - Zakład Politologii zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. "Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji...


Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UMCS Katedra Języka Polskiego KULInstytut Humanistyczny - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu zapraszają na konferencję naukową pt. "Język Polski Współczesność - Historia" VII Spotkania Lubelskich Językoznawców  Program 7 maja 2009r...


W dniach 19-22 stycznia br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu odbyły się Dni Języków Obcych. Organizatorami wydarzenia byli Samorząd Studencki i Studium Języków Obcych PWSZ. Do aktywnego udziału w zaplanowanych wydarzeniach włączyli się licznie studenci ze wszystkich kierunków studiów...


W dniu 21 stycznia br. Instytut Przyrodniczo-Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu zorganizował w sali Consulatus zamojskiego Ratusza, konferencję dotyczącą nowych zawodów w dziedzinach technicznych. Celem konferencji była prezentacja sytuacji i perspektyw rynku pracy dla absolwentów kierunków technicznych...


Studium Języków Obcych oraz Samorząd Studencki PWSZ w Zamościu zapraszają w dniach 19-22 stycznia br. do Instytutu Humanistycznego PWSZ w Zamościu na dni języków obcych, których tegorocznym tematem są obchody Świąt Bożego Narodzenia w Polsce, Anglii, Rosji, Niemczech i Francji ...


"W jakich branżach powstaną nowe miejsca pracy?"; "W jakim kierunku się przekwalifikować aby znaleźć pracę?"; "Jaką wybrać szkołę, kierunek studiów aby być pewnym otrzymania pracy?" - to najczęściej zadawane pytania przez osoby poszukujące pracy, zamierzające zmienić swoje kwalifikacje, czy też młodzież zamierzającą się kształcić...


W dniu 09 stycznia br. w Sali Consulatus zamojskiego Ratusza odbyło się seminarium pt. „Nadzór i kontrola wydatków funduszy strukturalnych - czy grozi nam zwrot dotacji?”.Na zaproszenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do Zamościa przyjechał Wiceminister Rozwoju Regionalnego Krzysztof Hetman...


Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

CardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations