UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

KOŁO NAUKOWE - BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

KOŁO NAUKOWE - BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Naukowe Koło Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło swoją działalność w 2018 roku przy Instytucie Nauk Społecznych PWSZ Zamość. Celem działalności członków koła jest poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie doświadczenia w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Koło współpracuje z innymi kołami działającymi w naszej uczelni oraz z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem miasta Zamość i województwa lubelskiego.

Celem działalności koła jest:

1.Pobudzanie zainteresowań naukowych i stwarzanie członkom koła i społeczności akademickiej uczelni warunków do pogłębiania wiedzy z obszarów edukacji bezpieczeństwa a także dziedzin pokrewnych.

2. Inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o bezpieczeństwie i dziedzinach pokrewnych.

3. Doskonalenie form i metod pracy naukowej członków koła, zdobywanie doświadczeń w zakresie kierowania i zarządzania pracą w zespole.

4. Organizowanie przedsięwzięć naukowych i popularno-naukowych o tematyce dotyczącej edukacji i promocji bezpieczeństwa z przedstawicielami środowisk naukowych jak i również administracji publicznej

 

Koło realizuje swoje cele poprzez:

  1. Podejmowanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

  2. Organizację sympozjów naukowych, warsztatów i konferencji naukowych

  3. Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi w realizacji zadań na rzecz edukacji i promocji bezpieczeństwa

  4. Organizacje zajęć studyjnych w instytucjach bezpieczeństwa narodowego

  5. Organizowanie podróży historyczno-geograficznych do miejsc Pamięci Narodowej

  6. Współpracę z instytucjami pedagogicznymi prowadzącymi działalność w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa

  7. Współpracę z innymi kołami naukowymi dla dobra uczelni i rozwoju intelektualnego studentów

 

ZARZĄD:

Przewodniczący – Leśko Andrzej

Z-ca przewodniczącego – Krukowski Adrian

Sekretarz – Dec Michał

Skarbnik – Szymanek Mateusz

Członek zarządu – Drozdek Michał


KMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Klepacki Marcin

Członek komisji – Wasyluk Dariusz

Członek komisji – Jabłoński Michał

 

Opiekunem koła jest ppłk dr Ryszard Suduł.

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations