PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Koła naukowe - Sprawozdanie - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Koła naukowe - Sprawozdanie

Przypomnienie

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym w art. 204, ust. 3 nakłada na organizacje studenckie, w tym na koła naukowe, przedstawianie władzom uczelni nie rzadziej niż raz w semestrze sprawozdania ze swojej działalności oraz rozliczenia otrzymanych środków.

Sprawozdania z działalności oraz plany pracy i plany finansowe należy składać w terminach określonych w Zarządzeniu nr 53/2013 JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie tworzenia, rejestracji, zasad funkcjonowania i finansowania oraz rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich w PWSZ w Zamościu w sekretariacie Uczelni. Organizacje, które nie złożą w/w sprawozdań i planów we wskazanym terminie nie otrzymają dofinansowania z budżetu Uczelni w kolejnym roku działalności.

 

Jerzy Korniluk
Kanclerz PWSZ w Zamościu

 

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations