UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Jubileuszowa konferencja - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Jubileuszowa konferencja

Zamość ponownie stał się miejscem ważnego wydarzenia naukowego z udziałem wybitnych meteorologów i klimatologów z kraju i zagranicy. W dniach 19–22 września odbyła się jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja nt. „Klimat pola uprawnego. Meteorologia i klimatologia stosowana – gospodarka, teoria, praktyka, innowacyjność”, zorganizowana wspólnie przez Komisję Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej Oddział PAN w Lublinie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach oraz Podolski Państwowy Rolniczo-Techniczny Uniwersytet w Kamieńcu Podolskim.

Pierwsza konferencja z cyklu „Klimat pola” odbyła się w 1985 roku. We wszystkich dotychczas odbywających się konferencjach uczestniczyło 336 osób, w tym 66 osób z zagranicy. Tegoroczne dziesiąte już spotkanie ludzi nauki, poza prezentacją własnych dokonań, było też okazją do wspomnień, podsumowań oraz zaprezentowania zmian, jakie dokonały się w sposobie prowadzenia badań i interpretacji wyników na przestrzeni ponad 30 lat. X Konferencja była poświęcona pamięci zmarłego w ubiegłym roku prof. dr. hab. Tadeusza Górskiego, współtwórcy nowoczesnej agrometeorologii polskiej, który zasłużył się dla lubelskiego środowiska naukowego i dla Lubelszczyzny.

Konferencję otwarto sesją referatową 19 września w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Tego samego dnia uczestnicy konferencji przybyli do Zamościa. Spotkanie naukowców odbyło się w rektoracie PWSZ w Zamościu przy ul. Pereca, a jego gospodarzem był rektor uczelni prof. nadzw. dr hab. Andrzej Samborski, który przywitał wszystkich przybyłych gości z różnych stron Polski i z zagranicy. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych naukowców – prof. Górskiego, prof. Walczaka, prof. Bacy i dr Liniewicza – którzy uczestniczyli w cyklu „Klimat pola”. Do przybyłych gości zwrócił się również prezydent Zamościa Andrzej Wnuk: – Zamość jest miastem typowo turystycznym z obszarem rolniczym na okolicznych terenach. Miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem Komisji Europejskiej o endogennych możliwościach rozwoju miasta z naciskiem na rolnictwo, ale także na przemysł przetwórczo-spożywczy i na meblarstwo. Szczególnie w tym pierwszym warunki klimatyczne są niezbędne, dlatego cieszę się, że państwo obradujecie. Mam nadzieję, że te obrady będą owocne i dzięki temu uda się zwiększać plony, ale też poprawiać jakoś agrokultury. Dziękuję panu rektorowi, dziękuję pomysłodawcy, a także kadrze PWSZ-etu za to, że taka konferencja odbywa się tutaj. Mam nadzieję, że będziecie państwo mile wspominać pobyt w Zamościu. Po powitaniach głos zabrał prof. dr hab. Józef Kołodziej, przewodniczący Komisji Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej Odział PAN w Lublinie, który przybliżył wszystkim sylwetkę i dokonania prof. Tadeusza Górskiego. – Tadeusz Górski był człowiekiem niezwykle prawym, staromodnym w zachowaniu, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bardzo uczynny, chętnie pomagający młodym adeptom nauki. Cieszył się wielkim autorytetem, wypracowanym w ciągu barwnego swojego życia, mało spotykaną pracowitością i kompetentnością w rozwiązywaniu różnych problemów agrometeorologicznych – tak wybitnego agrometeorologa wspominał prof. Kołodziej. Następnie rektor prof. Andrzej Samborski zaprezentował historię cyklu konferencji „Klimat pola”, po czym odbyły się krótkie wystąpienia oraz sesja posterowa.

W kolejnych dniach naukowcy wymieniali się wynikami swoich badań na Ukrainie – we Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach oraz Podolskim Państwowym Rolniczo-Technicznym Uniwersytecie w Kamieńcu Podolskim. Poza obradami uczestnicy konferencji mieli także okazję zwiedzić Kamieniec Podolskim, w tym między innymi słynny zamek. Konferencja zakończyła się 22 września w Zamościu. Jak zapewniali organizatorzy, w następnych latach możemy spodziewać się kolejnych edycji tej prestiżowej imprezy naukowej.

 

ms

Galeria zdjęć

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations