UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Język Polski Współczesność - Historia - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Język Polski Współczesność - Historia

Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UMCS
Katedra Języka Polskiego KUL
Instytut Humanistyczny - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu


zapraszają na konferencję naukową pt.
"Język Polski Współczesność - Historia" VII Spotkania Lubelskich Językoznawców
 

Program


7 maja 2009r. – czwartek
PWSZ Zamość, Instytut Humanistyczny ul. Hrubieszowska 24


Godz. 9.00 Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. Halina Wiśniewska, Bilingwizm łacińsko-polski w Zamościu (1593-1784)
prof. dr hab. Michał Łesiów, Język potoczny mieszkańców Zamojszczyzny w perspektywie historycznej
prof. dr hab. Władysław Makarski, Z dziejów mapy osadniczo-nazewniczej Zamojszczyzny.
Najdawniejszy stan jej onimii (X-XI wiek)
dr Mariusz Koper, O nazwie miejscowości Wierszczyca w powiecie tomaszowskim
 

Przerwa


Godz 11.00
prof. dr hab. Halina Pelc, Ziemia zamojska-słowo i pamięć
mgr Katarzyna Wołoszyn, Wojna w świetle historii mówionej ( na przykładzie wypowiedzi mieszkańców pod zamojskich wsi )
Prof. dr hab. Feliks Czyżewski, Kilka uwag o gwarach Zamojszczyzny
 

Dyskusja

Godz 14.30
dr Zygmunt Gałecki, Trudne nazwy w słowniku „Nazwy miejscowe Polski”
dr Cecylia Galilej, Czas w „Sielankach” Szymona Szymonowica
dr Natalia Sosnowska, Anioły i demony w powieściach fantasy i słownikach języka polskiego
 

Przerwa


Godz 15.45
prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, Głupota, obsesja, paranoja, czyli zazdrość w skojarzeniach licealistów
dr Katarzyna Sobstel, Profilowanie pojęć samotność i samotny w języku Adama Mickiewicza
Dyskusja. Zamknięcie dnia zamojskiego


8 maja 2009 r. – piątek
Sala Rady Wydziału Humanistycznego UMCS


Godz. 8.30 Otwarcie obrad
prof. dr hab. Teresa Skubalanka, Językowe problemy antropomorfizacji
dr Dorota Filar, Profile kognitywne synonimów
Beata Jarosz, Antropocentryzm i animalizacja w leksyce profesjonalnej dziennikarzy
mgr Karolina Szcześniak, Humor w felietonistyce Andrzeja Żuławskiego
 

Przerwa

Godz 10.15
prof. dr hab. Maria Wojtak, „Hukuna matata” , czyli o roli barbaryzmów we współczesnych wypowiedziach prasowych
dr Marta Nowosad-Bakalarczyk, Wartościowanie ilościowe a norma społeczna
dr Henryk Duda, W sprawie genezy form typu liter ‘litr’ , ‘wiatr’ w dialektach polskich
 

Przerwa

Godz. 11.45
dr Anna Trębska-Kerntof, Antonimy w aforyzmach
dr Agnieszka Karolczuk, Funkcjonalność opisu składni dla potrzeb glottodydaktycznych
dr Agata Małyska, Zapożyczenia rosyjskie i angielskie w języku młodzieży ze Wschodu
mgr Zofia Rogowska, Osobliwości językowe uczniów z Gródka Podolskiego
 

Dyskusja

Godz 15.00
prof. dr hab. Barbara Boniecka, Siła dziecięcej argumentacji
dr hab. Leszek Tymianki, Nazwy elementów rynsztunku żołnierskiego w testamentach przemyskich z XVII wieku
mgr Katarzyna Czubacka, Nazewnictwo z zakresu kultury duchowej wsi w opracowaniach gwarowych
mgr Urszula Furtak, Współczesne modyfikacje wniosku jako gatunku urzędowego
 

Przerwa

Godz 16.45
dr Małgorzata Nowak, „Psalmy króla Dawida” w ujęciu Bohdana Drozdowskiego
mgr Anna Majewska-Wójcik, Korespondencja dawna i współczesna. Od epistoły do e-maila
mgr Aneta Piorun, Sposoby redagowania nagłówków internetowych
dr Paweł Nowak, Dr Rafał Zimny, Język polski w polityce po 1989 r. z perspektywy nowej leksykografii – o „Słowniku polszczyzny politycznej” PWN

Dyskusja. Zamknięcie obrad

Dodatkowe informacje:
dr Henryk Duda,
Katedra Języka Polskiego KUL, Instytut Humanistyczny PWSZ w Zamościu
tel. Kom. 791-925-310; e-mail: issunboushi@autograf.pl
prof. Władysława Książek-Bryłowa
Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UMCS
Tel. 603-05-64-63

Dojazd do Zamościa:
Autobus, który dowiezie uczestników konferencji do Zamościa, odjedzie z Lublina sprzed Chatki Żaka 7 maja 7.00. Osoby, które chcą wziąć udział w zamojskiej części konferencji, prosimy o powiadomienie organizatorów do końca kwietnia.

 

Język Polski Współczesność Historia - sprawozdanie

W dniu 7 maja 2009 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu odbyła się konferencja naukowa pt. "Język Polski Współczesność – Historia", która została zorganizowana po raz ósmy przez Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UMCS oraz Katedrę Języka Polskiego KUL, ale po raz pierwszy przy współpracy z Instytutem Humanistycznym PWSZ w Zamościu.

Konferencja językoznawcza zgromadziła wielu wykładowców oraz studentów zainteresowanych tematyką lingwistyczną. Licznie zgromadzonych na sali słuchaczy powitał wykładowca naszej uczelni prof. dr hab. Władysław Makarski, po czym głos zabrał Rektor PWSZ w Zamościu prof. dr hab. Waldemar Martyn, który serdecznie powitał zebranych gości i wyraził nadzieję, iż nie jest to ostatnie takie spotkanie organizowane połączonymi siłami UMCS, KUL i PWSZ.

Tego dnia wysłuchaliśmy jedenastu referatów, które kolejno wygłosili: prof. dr hab. Halina Wiśniewska, prof. dr hab. Władysław Makarski, dr Mariusz Koper, prof. dr hab. Halina Pelcowa, mgr Katarzyna Wołoszyn, prof. dr hab. Feliks Czyżewski, dr Zygmunt Gałecki, dr Cecylia Galilej,
dr Natalia Sosnowska, prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, dr Katarzyna Sobstyl.

Konferencji przewodniczyła i nad porządkiem wystąpień czuwała Pani prof. dr hab. Maria Wojtak.
Po wygłoszeniu przez znamienitych gości swoich wykładów, w których mowa była m.in. o Zamojszczyźnie w ujęciu dialektycznym, lingwistycznym, etnolingwistycznym, a także ekstralingwistycznym, nastąpiła interesująca dyskusja, w której swoimi uwagami z innymi podzielili się lubelscy językoznawcy. Głos zabrali także: dr Henryk Duda, dr Irena Kurzępa oraz dr Maria Gorlińska.

Podsumowując spotkanie prof. Władysław Makarski zwrócił uwagę, iż podjęte na konferencji zagadnienia posiadają różnorodną problematykę, która nie została w pełni wyczerpana i wciąż może być przedmiotem wnikliwych badań. Gratulując referentom wystąpień oraz gościom wytrwałości – prof. Makarski oficjalnie zakończył VIII Spotkanie Lubelskich Językoznawców w Zamościu i zaprosił zebranych na kontynuację obrad 8 maja br. na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.

Katarzyna Przepiórka - studentka II roku Filologii polskiej

Galeria zdjęć

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations