UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Język angielski w biznesie - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Język angielski w biznesie

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych „Język angielski w biznesie” jest opanowanie przez słuchacza sprawności w zakresie komunikacji w języku angielskim w środowisku biznesowym. W związku z tym, absolwent tego kierunku będzie posiadał znajomość słownictwa specjalistycznego wykorzystywanego w szeroko rozumianym biznesie, umiejętność posługiwania się językiem obcym w  międzynarodowym środowisku pracy.

 

Adresaci studiów:

• Pracownicy firm międzynarodowych;
• Pracownicy instytucji finansowych;
• Osoby które ukończyły studia wyższe i wykażą się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym;
• Osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą i współpracujące lub pragnące rozpocząć współpracę z kontrahentami posługującymi się językiem angielskim.

 

Program studiów:

Podstawowym modułem studiów podyplomowych Język angielski w biznesie jest przedmiot Sprawności Zintegrowane (Integrated Skills), dający możliwość połączenia kształcenia umiejętności mówienia w języku angielskim, rozwijania słownictwa tematycznego, czytania, korespondencji i opracowywania tekstów specjalistycznych. Zajęcia te prowadzone są w blokach tematycznych i obejmują ‘case studies’ – analizy działań rynkowych na przykładach innych firm.
W ramach modułu Integrated Skills realizowane są zagadnienia z zakresu:

• Starting a Company
• Interviews (CV/Cover Letters)
• Presentations
• Building Relations
• Coaching
• Negotiations
• Marketing
• Management
• Finance
• Customer Service
• Quality
• Business Culture (Corporate Culture/Business Etiquette/Cross-Cultural Comunication)

 

Pozostałe przedmioty:


• Bieżące problemy w biznesie Current Issues in Business
• Gramatyka w kontekście biznesowym (Business Grammar)
• Zagadnienia translacji (Issues of Translation)
• Elementy kursu fonetyki (Elements of Phonetics in Business Context) 
 
Okres realizacji studiów:


Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 210 godzin.

 

Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

Wymagane dokumenty:
 
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations