PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Informacje ogólne - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Informacje ogólne

REKRUTACJA 2018/2019 
 
INFORMACJE OGÓLNE
 
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest:
  1. rejestracja i wybór kierunku studiów / w przypadku kierunku Filologia także specjalności w systemie IRK .
  2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

 
Wymagane dokumenty:
 

Kandydaci składają do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

1)      Oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu
         maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
         Oryginał świadectwa dojrzałości + tłumaczenie na język polski;
2)      Kserokopia dowodu tożsamości;
         Kserokopia paszportu, wizy, polisy ubezpieczeniowej;
3)      Orzeczenie lekarskie stwierdzające, brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na kierunku:
         mechanika i budowa maszyn, turystyka i rekreacja, logistyka, pielęgniarstwo  
4)      Podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu internetowej rejestracji
         kandydatów;
5)      1 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
6)      Dowód opłaty rekrutacyjnej;
7)      Deklarację o podjęciu studiów na wybranym kierunku;

  1. Dodatkowo:

    1) dowód opłaty za indeks i  ELS
    2) dokumenty i opłata przystąpienia do sekcji AZS


 
Rekrutacja 2018/2019 odbywa się na następujące kierunki i specjalności:
Kierunek/specjalność 

 FILOLOGIA ANGIELSKA
• Nauczycielska
• Język angielski w biznesie i turystyce

 PEDAGOGIKA
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza
• Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Pojazdy samochodowe
Obrabiarki sterowane numerycznie
Odnawialne źródła energii

 TURYSTYKA I REKREACJA
• Obsługa ruchu turystycznego (pilotaż wycieczek)
• Hotelarstwo
• Turystyka aktywna
• Kinezygerontoprofilaktyka

•Fitness-nowoczesne formy ruchu przy muzyce
 

LOGISTYKA
• Logistyka produkcji i inżynieria jakości
• Transport lądowy

 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
• Rachunkowość i podatki
• Finanse i bankowość

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
•Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
•Bezpieczeństwo publiczne i reagowanie kryzysowe
•Bezpieczeństwo i ochrona granic państwowych
•O
brona cywilna i terytorialna w Polsce

 PIELĘGNIARSTWO

Miejsce składania dokumentów na kierunkach: Filologia angielska, Pedagogika, Pielęgniarstwo
 

INSTYTUT HUMANISTYCZNY
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 084/ 638 34 00
e-mail: rekrutacja@pwszzamosc.pl

 
 
Miejsce składania dokumentów na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Turystyka i rekreacja, Logistyka, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo narodowe
 
INSTYTUT PRZYRODNICZO - TECHNICZNY
ul. Zamoyskiego 64, 22-400 Zamość
tel. 084/ 638 09 40
e-mail: rekrutacja@pwszzamosc.pl
 

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations