UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Informacje ogólne - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Informacje ogólne

REKRUTACJA 2019/2020 
 
INFORMACJE OGÓLNE
 
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest:
 1. rejestracja i wybór kierunku studiów / w przypadku kierunku Filologia także specjalności w systemie IRK .
 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

 
Wymagane dokumenty:
 

Kandydaci składają do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:
 

1)     Oryginał dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w §1 ust.2 – dla sporządzenia kopii oraz potwierdzenia zgodności z oryginałem;(zasady rekrutacji)

2)     dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu;

3)     orzeczenie lekarskie stwierdzające, brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku (wymagane na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, turystyka i rekreacja, logistyka, pielęgniarstwo);

4)     podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu internetowej rejestracji kandydatów;

5)     jedną aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

6)     dowód opłaty rekrutacyjnej;

7)     deklarację o podjęciu studiów na wybranym kierunku;

8)     w przypadku cudzoziemca:

a) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

b) polisę ubezpieczenia zdrowotnego – do wglądu,

c) wizę – do wglądu,

d) decyzję pobytu – do wglądu,

e) Kartę Polaka – do wglądu

 
Rekrutacja 2019/2020 odbywa się na następujące kierunki i specjalności:
 • FILOLOGIA
  FILOLOGIA ANGIELSKA
 • PEDAGOGIKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • LOGISTYKA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • PIELĘGNIARSTWO

Miejsce składania dokumentów na kierunkach: Filologia angielska, Pedagogika, Pielęgniarstwo
 

INSTYTUT HUMANISTYCZNY
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 084/ 638 34 00
e-mail: rekrutacja@upz.edu.pl

 
 
Miejsce składania dokumentów na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Turystyka i rekreacja, Logistyka, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo narodowe
 
INSTYTUT PRZYRODNICZO - TECHNICZNY
ul. Zamoyskiego 64, 22-400 Zamość
tel. 084/ 638 09 40
e-mail: rekrutacja@upz.edu.pl
 

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations