PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Informacje ogólne - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Informacje ogólne

REKRUTACJA 2017/2018REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK NA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO ROZPOCZYNA SIĘ 16.08.2017R.
 
 
INFORMACJE OGÓLNE
 
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest:
  1. rejestracja i wybór kierunku studiów / w przypadku kierunku Filologia także specjalności w systemie IRK .
  2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Rekrutacja  uwzględnia możliwość przeprowadzenia rekrutacji dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia, na danym kierunku studiów na rok akademicki 2017/2018, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym w mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 
 
Wymagane dokumenty:
 

Kandydaci składają do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

1)      Oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu
         maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
         Oryginał świadectwa dojrzałości + tłumaczenie na język polski;
2)      Kserokopia dowodu tożsamości;
         Kserokopia paszportu, wizy, polisy ubezpieczeniowej;
3)      Orzeczenie lekarskie stwierdzające, brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na kierunku:
         mechanika i budowa maszyn, turystyka i rekreacja, logistyka, pielęgniarstwo  
4)      Podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu internetowej rejestracji
         kandydatów;
5)      2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
6)      Dowód opłaty rekrutacyjnej;
7)      Deklarację o podjęciu studiów na wybranym kierunku;

  1. Dodatkowo:

    1) dowód opłaty za indeks i  ELS
    2) dokumenty i opłata przystąpienia do sekcji AZS


 
Rekrutacja 2017/2018 odbywa się na następujące kierunki i specjalności:
 

 

Kierunek/specjalność

FILOLOGIA ANGIELSKA
• Nauczycielska
• Język angielski w biznesie i turystyce

 

POLITOLOGIA
• Polityka bezpieczeństwa i reagowanie kryzysowe
• Integracja europejska i polityka regionalna
• Samorząd terytorialny i polityka lokalna
• Dziennikarstwo współczesne
• Marketing polityczny
• Pomoc społeczna
• Administracja publiczna
• Public relations
 

MATEMATYKA
• Matematyka z informatyką
• Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

 

PEDAGOGIKA
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza
• edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Pojazdy samochodowe
Obrabiarki sterowane numerycznie
Odnawialne źródła energii
Eksploatacja samolotów i śmigłowców
Budowa samolotów i śmigłowców
Maszyny przemysłu drzewnego


 

TURYSTYKA I REKREACJA
• obsługa ruchu turystycznego (pilotaż wycieczek)
• hotelarstwo
• turystyka aktywna
• kinezygerontoprofilaktyka

•fitness-nowoczesne formy ruchu przy muzyce


 

LOGISTYKA
• logistyka produkcji i inżynieria jakości
• transport lądowy

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
• rachunkowość i podatki
• finanse i bankowość

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
• służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
• bezpieczeństwo publiczne i reagowanie kryzysowe

PIELĘGNIARSTWO

 

REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK NA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO ROZPOCZYNA SIĘ 16.08.2017R.

Miejsce składania dokumentów na kierunkach: Filologia angielska, Pedagogika, Pielęgniarstwo
 

INSTYTUT HUMANISTYCZNY
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 084/ 638 34 00
e-mail: rekrutacja@pwszzamosc.pl

 
 
Miejsce składania dokumentów na kierunkach: Politologia, Matematyka, Mechanika i budowa maszyn, Turystyka i rekreacja, Logistyka, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo narodowe
 
INSTYTUT PRZYRODNICZO - TECHNICZNY
ul. Zamoyskiego 64, 22-400 Zamość
tel. 084/ 638 09 40
e-mail: rekrutacja@pwszzamosc.pl
 

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations