PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Informacje ogólne - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Informacje ogólne

REKRUTACJA 2016/2017
 
 
INFORMACJE OGÓLNE
 
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest:
 1. rejestracja i wybór kierunku studiów / w przypadku kierunku Filologia także specjalności w systemie IRK .
 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 
 
Wymagane dokumenty:
 
 1. podanie na uczelnianym formularzu
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał  lub duplikat),
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub duplikat),
 4. 3 podpisane fotografie o wymiarach 35x45mm (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 5. orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn oraz turystyka i rekreacja, logistyka (inne kierunki nie obowiązuje),
 6. dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 7. kserokopia dowodu osobistego


  Dodatkowo:

  1) deklaracja podjęcia studiów
  2) dowód opłaty za indeks i  ELS
  3) dokumenty i opłata przystąpienia do sekcji AZS
 
Rekrutacja 2016/2017 odbywa się na następujące kierunki i specjalności:
 

 

Kierunek/specjalność

FILOLOGIA ANGIELSKA
• Nauczycielska
• Język angielski w biznesie i turystyce

 

POLITOLOGIA
• Polityka bezpieczeństwa i reagowanie kryzysowe
• Integracja europejska i polityka regionalna
• Samorząd terytorialny i polityka lokalna
• Dziennikarstwo współczesne
• Marketing polityczny
• Pomoc społeczna
• Administracja publiczna
• Public relations
 

MATEMATYKA
• Matematyka z informatyką
• Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

 

PEDAGOGIKA
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza
• edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
• Pojazdy samochodowe
• Odnawialne źródła energii
• Maszyny przemysłu drzewnego
• Eksploatacja samolotów i śmigłowcó
w

 

TURYSTYKA I REKREACJA
• obsługa ruchu turystycznego (pilotaż wycieczek)
• hotelarstwo
• turystyka aktywna
• kinezygerontoprofilaktyka

 

LOGISTYKA
• logistyka produkcji i inżynieria jakości
• transport lądowy

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
• rachunkowość i podatki
• finanse i bankowość

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
• służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
• bezpieczeństwo publiczne i reagowanie kryzysowe

 

Miejsce składania dokumentów na kierunkach: Filologia angielska, Pedagogika.
 

INSTYTUT HUMANISTYCZNY
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 084/ 638 34 00
e-mail: rekrutacja@pwszzamosc.pl

 
 
Miejsce składania dokumentów na kierunkach: Politologia, Matematyka, Mechanika i budowa maszyn, Turystyka i rekreacja, Logistyka, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo narodowe
 
INSTYTUT PRZYRODNICZO - TECHNICZNY
ul. Zamoyskiego 64, 22-400 Zamość
tel. 084/ 638 09 40
e-mail: rekrutacja@pwszzamosc.pl
 

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations