PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ mają na celu wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego stosowania instrumentarium finansowego i rachunkowego.

Kształcenie na kierunku finanse i rachunkowość, ma także na celu ukształtowanie umiejętności, w tym stricte praktycznych, jak również kompetencji społecznych pozwalających na prowadzenie świadomych i skutecznych działań zawodowych zgodnie z zasadami etyki.

W ramach kierunku finanse i rachunkowość, uczelnia oferuje dwie specjalności: rachunkowość i podatki oraz finanse i bankowość.

Wybierając specjalność rachunkowość i podatki, student uzyska wiedzę i umiejętności w zakresie:

- stosowania zasad i reguł specjalistycznej rachunkowości finansowej i organizacji biura rachunkowego, a także międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,

- rozumienia, interpretacji i stosowania przepisów prawa, w szczególności obowiązujących w zakresie prawa podatkowego, prawa celnego, prawa dewizowego oraz prawa pracy w kontekście kosztów pracy,

- specjalistycznej wiedzy i umiejętności odnoszących się do audytu i kontroli wewnętrznej, rewizji finansowej, analizy i ewidencji podatkowej, organizacji i zasad funkcjonowania administracji podatkowej i kontroli skarbowej.

Studenci, którzy w toku studiów wybiorą specjalność finanse i bankowość zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie:

- obrotu giełdowego i pozagiełdowego, zarządzania portfelem, strategii inwestycyjnych, doradztwa i pośrednictwa finansowego,

- rozumienia i stosowania przepisów prawa, w szczególności obowiązujących w zakresie prawa bankowego, finanse jednostek samorządu terytorialnego,

- specjalistycznej wiedzy i umiejętności odnoszących się do działalności bankowej i finansowej, w szczególności w zakresie usług bankowych, zarządzania finansami i controllingu.

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations