UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Facta Simonidis - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Facta Simonidis

Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu”

'FACTA SIMONIDIS' to czasopismo naukowe afiliowane przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu i wydawane w formie rocznika przez wydawnictwo 'OFFICINA SIMONIDIS'. Do druku przyjmowane są artykuły naukowe, recenzje naukowe oraz sprawozdania naukowe z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. W zakresie dyscyplin dominują nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie, nauki o administracji, historii. W poszczególnych numerach publikowane są artykuły w różnych językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim, niemieckim. Od roku 2011 rocznik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – obecnie publikacje na jego łamach maja wartość 8 punktów. Wszystkie publikowane artykuły i materiały podlegają systemowi recenzji, zawierają tytuły, streszczenia i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, podawane są też afiliacje i adresy e-mail autorów. W skład Rady Programowej rocznika wchodzą reprezentanci wielu uznanych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Henryk Chałupczak, redaktorami tematycznymi są: dr hab. Henryk Duda, dr Justyna Misiągiewicz, dr Beata Rodzik, mgr Małgorzata Samulak – Piłat. Sekretarzem Redakcji jest dr Ewa Pogorzała. Pełnotekstowe wersje czasopisma dostępne są na stronie internetowej Uczelni. Tam też podane są zasady kwalifikowania tekstów do druku oraz inne niezbędne informacje.

ICI Journals Master List 2016: Index Copernicus Value za rok 2016 ICV 2016 = 62.41

`Facta Simonidis. The State Higher School of Vocational Education in Zamosc Research Paper Series`

Facta Simonidis is a scientific journal affiliated with The State Higher School of Vocational Education in Zamosc and released yearly by the Oficina Simonidis publishing house. The editorial board accepts scientific papers, scientific reviews as well as scientific reports from the fields of social science and liberal arts. In terms of scientific disciplines political studies, security sciences, administration and history sciences are the dominant ones. Articles are printed in various languages: Polish, English, Russian, Ukrainian and German. From 2011 the Yearly has been registered on the scientific journals list of the Ministry of Science and Higher Education - at present the materials published are worth 8 points. All published materials are prior subject to the system of reviews, contain titles, summaries and key words in Polish and English languages. The emails and affiliations of the authors are included as well. Yearly's Advisory Board consists of the representatives of many acclaimed scientific centers from Poland and abroad. Prof. dr hab. Henryk Chałupczak is the Editor-in-Chief, theme editors are: dr hab. Henryk Duda, dr Justyna Misiagiewicz, dr Beata Rodzik, mgr Małgorzata Samulak - Piłat. Dr Ewa Pogorzała is the editorial assistant. Full-text versions of the scientific journal as well as any additional information, including the rules concerning accepting scientific papers, are available on the PWSZ site.

ICI Journals Master List 2016: Index Copernicus Value 2016 ICV 2016 = 62.41

Galeria zdjęć

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations