UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy

Zaproszenie

 
W imieniu Zakładu Stosunków Międzynarodowych i Zakładu Badań Etnicznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Zakładu Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” w Ostrogu /Ukraina/ zapraszamy do udziału w kolejnej programowej konferencji naukowej, tym razem nt.: Europa Środkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji.
Wymiar kulturowy,
Zamość 19 - 20 maja 2011 roku.
 
Wzorem poprzedniej konferencji o wymiarze politycznym, której piękne pokłosie przekazaliśmy uczestnikom, jej celem jest integracja środowiska, egzegeza istotnego fragmentu rzeczywistości międzynarodowej oraz przygotowanie kolejnej pracy zbiorowej o charakterze monograficznym, traktującej o kulturowych wymiarach transformacji i integracji w tej części globu.
 
Proponujemy m.in. następujące problemy, które są jedynie wstępem do bardziej szczegółowych analiz:
 
a)      wielokulturowość jako przedmiot badań naukowych / stan badań i postulaty badawcze w w/w zakresie, metodologia i paradygmaty badań, kategorie badawcze, ośrodki badawcze/;
b)      specyfika kulturowa Europy Środkowo-Wschodniej;
c)      wyzwania kulturowe Europy Środkowo – Wschodniej /nacjonalizmy, ideologie, migracje, mniejszości narodowe, regionalizmy/;
d)      dynamika kulturowego wymiaru Europy Środkowo – Wschodniej; 
e)      kultura i historia jako czynniki stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej;
f)       polityka kulturalna państw Europy Środkowo-Wschodniej;
g)      kulturowe problemy współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej;
h)      Europa Środkowo-Wschodnia w polityce kulturalnej Unii Europejskiej.
 
 
W następnych latach planowane są kolejne konferencje podsumowujące badania Europy Środkowo – Wschodniej w wymiarze m.in. gospodarczym, militarnym i historycznym. Miejsce obrad: sala Consulatus, Ratusz – Zamość; opłata konferencyjna: 150 zł; zgłoszenia do 20 kwietnia 2011.

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations