UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Europa Środkowo-Wschodnia po raz piąty - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Europa Środkowo-Wschodnia po raz piąty

Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji. Wymiar gospodarczy to już piąta konferencja z cyklu poświęconego problematyce państw naszego regionu, zorganizowana przez PWSZ w Zamościu, UMCS w Lublinie oraz Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu. W poprzednich latach uczestnicy konferencji dyskutowali na temat wymiarów: politycznego, kulturowego, społecznego i bezpieczeństwa. Tegoroczna konferencja odbyła się w dniach 18–19 maja w salach konferencyjnych w rektoracie uczelni przy ul. Pereca 2. To wydarzenie jak zwykle przyciągnęło do Zamościa najznamienitszych naukowców z całej Polski i z zagranicy. Przed rozpoczęciem obrad wszystkich zebranych powitał rektor PWSZ w Zamościu dr hab. Andrzej Samborski, a także podziękował organizatorom za ich wieloletnią pracę. Następnie głos zabrał dyrektor Instytutu Nauk Społecznych PWSZ w Zamościu prof. dr hab. Henryk Chałupczak, który przypomniał dotychczasowe dokonania z poprzednich konferencji, a także zaprezentował czasopisma punktowane wydawane przez PWSZ – „Facta Simonidis” oraz „Studia Żydowskie. Almanach”. Potem rozpoczęto część wykładową.

Podczas dwóch dni wykładów i dyskusji prelegenci poruszali m.in. takie zagadnienia związane z Europą Środkowo-Wschodnią jak: perspektywy rozwoju gazu ziemnego, bezpieczeństwo energetyczne współczesnej Polski, aktywność ekonomiczna kobiet w Polsce po 1989 r., poakcesyjne migracje obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej oraz wiele innych ciekawych tematów. Wygłoszone referaty złożą się na publikacje pokonferencyjną, wydaną przez wydawnictwo PWSZ w Zamościu – Officina Simonidis. Przy obsłudze konferencji pomagali członkowie Studenckiego Koła Stosunków Międzynarodowych.

 

MS

Galeria zdjęć

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations