PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

E-źródła - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

E-źródła

FILOLOGIA. LITERATURA

ARTON – Polska Literatura Humanistyczna
http://arton.bg.us.edu.pl/arton/arton.php

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
https://polona.pl/

Otwórz Książkę - cyfrowa kolekcja książek udostępnionych publicznie przez autorów - polskich naukowców z różnych dziedzin
http://otworzksiazke.pl/

Polska Bibliografia Literacka
http://pbl.ibl.poznan.pl/

Staropolska
http://www.staropolska.pl

WolneLektury.pl
http://wolnelektury.pl/


JĘZYK ANGIELSKI

BBC
http://www.bbc.co.uk/

Bibliomania – Free Online Literature and Study Guides
http://www.bibliomania.com

Guardian
http://www.guardian.co.uk/

New Statesman
http://www.newstatesman.com/contents

Oscar Wilde Collection
http://www.oscarwildecollection.com/

Project Gutenberg – free ebooks
http://www.gutenberg.org

The Independent
http://www.independent.co.uk/

The Online Books Page
http://onlinebooks.library.upenn.edu/

The New York Times
http://www.nytimes.com/MATEMATYKA. EKONOMIA. TURYSTYKA

AMS Books online
http://www.ams.org/online_bks/onbk_list.html


BazEkon – Nauki ekonomiczne i pokrewne (geografia, turystyka, technika)
http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/advanced.php

The Polish Digital Mathematics Library
http://pldml.icm.edu.plPEDAGOGIKA


Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo
http://cns.aps.edu.pl/wydania-archiwalne.aspx
Edukacja Dorosłych
http://www.ata.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=86

Rocznik Andragogiczny
http://www.ata.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=85

Studia Pedagogiczne
http://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/


PIELĘGNIARSTWO

Pielęgniarstwo Polskie
http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/

Pielęgniarstwo XXI wieku / Nursing in the 21st Century

https://www.degruyter.com/view/j/pielxxiw

Problemy Pielęgniarstwa
http://czasopisma.viamedica.pl/pp/issue/archive

Portal Pielęgniarek i Położnych
http://www.pielegniarki.info.pl/

Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej
http://www.nursing.com.pl/PRAWO

Internetowy System Aktów Prawnych
http://isap.sejm.gov.pl/

EUR-Lex – Baza prawa Unii Europejskiej
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm


TECHNIKA

Baza danych o polskich czasopismach technicznych
http://baztech.icm.edu.pl/


TURYSTYKA

Folia Turistica
http://www.folia-turistica.pl

Turystyka Kulturowa
http://turystykakulturowa.org

Turyzm
http://turyzm.pl/

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations