UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Doradztwo zawodowe - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Doradztwo zawodowe

Cel studiów:
Studia podyplomowe mają na celu wykształcenie wszechstronnych ekspertów w zakresie doradztwa zawodowego, poprzez przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy w sposób ciekawy i rzetelny, a przede wszystkim zrozumiały dla każdego uczestnika.
 
Studia przygotowują do udzielania pomocy polegającej na wspieraniu młodzieży i osób dorosłych w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu wszelkich informacji w tym zakresie.
 
Absolwenci tych studiów będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnorodnych placówkach edukacyjnych oraz instytucjach rynku pracy, tj. urzędach pracy, centrach informacji zawodowej, ośrodkach zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poradniach psychologiczno-zawodowych, centrach kształcenia ustawicznego.
 
Adresaci studiów:
Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych o dowolnym profilu i specjalności, zainteresowanych pracą na stanowisku doradcy zawodowego, pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego świadczenia porady zawodowej.
 
Program studiów:
Prawo pracy w Polsce i Unii Europejskiej
Rynek pracy i zatrudnienia w Polsce i Unii Europejskiej
Podstawy prawne działalności doradcy zawodowego
Prawo działalności gospodarczej
Zawodoznawstwo
Instytucjonalne formy poradnictwa w Polsce i Unii Europejskiej
Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania poradnictwa zawodowego
Komunikacja interpersonalna
Etyka doradztwa zawodowego
Technologia informacyjna w doradztwie zawodowym
Kompetencje doradcy zawodowego
Organizacja pracy i warsztat pracy doradcy zawodowego
Doradztwo personalne i zawodowe w przedsiębiorstwie (budowanie kariery)
Doradztwo indywidualne i grupowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Doradztwo indywidualne i grupowe dla osób niepełnosprawnych
Poradnictwo zawodowe dla dzieci i młodzieży
Seminarium.
 
Okres realizacji studiów:
Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 225 godzin zajęć.

Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Wymagane dokumenty:
 
 
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie
 
 
 
Więcej informacji pod nr telefonu 084 638 34 00

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations