PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Ćwierćwiecze polskiego samorządu - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Ćwierćwiecze polskiego samorządu

Reaktywowany w Polsce w 1990 r., początkowo na szczeblu gminy, a następnie na szczeblu powiatu i województwa samorząd terytorialny stanowi element ustroju państwowego. Jednostki samorządu terytorialnego są zdecentralizowanymi i niepaństwowymi podmiotami, którym mocą ustawy przyznano zadania i kompetencje z zakresu administracji publicznej.

 

W tym roku, a dokładnie 27 maja, minęło 25 lat od pierwszych wolnych wyborów, a tym samym od ponownego rozpoczęcia działalności samorządu terytorialnego w Polsce. Jak przez ten czas zmieniał się samorząd? Jakie były, są oraz jakie będą efekty jego funkcjonowania? Próbę analizy tych oraz innych problemów 29 maja w auli Instytutu Przyrodniczo-Technicznego przy ul. Zamoyskiego 64 podjęli studenci oraz absolwenci PWSZ, którzy wzięli udział w seminarium naukowym zorganizowanym przez Koła Naukowe Politologów w partnerstwie z Kołem Młodego Stratega. Seminarium rozpoczęli krótkimi wystąpieniami opiekunowie kół – dr Justyna Misiągiewicz i dr Ewa Pogorzała – oraz prorektor PWSZ dr Kazimierz Chrzanowski. Po przemówieniach prelegenci prezentowali kolejno przygotowane przez siebie tematy:

 •  Agnieszka Rej – 25 lat samorządności w Polsce – bilans ćwierćwiecza
 • Aleksandra Adamczuk – Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego
 • Elżbieta Wiśniewska – Rola i pozycja ustrojowa powiatów
 •  Ewelina Wojczuk – Stan samorządności w Polsce z perspektywy ćwierćwiecza – wizje reform.
 • Ola Mazurkiewicz – Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce z perspektywy 25-lecia restytucji samorządu
 • Lila Pietrusiewicz – Efekty współpracy jednostek samorządu terytorialnego
 • z organizacjami pozarządowymi, studenckimi oraz grupami nieformalnymi
 • Ireneusz Grzesiuk – Akcja „Masz głos. Masz wybór!” 
 • Monika Kalita – Partycypacja jako warunek rozwoju partnerstwa obywatelskiego. Potencjał obywatelski Lubelszczyzny
 • Jagoda Kołyga – Rola Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce
 • Kamil Zając – Budżet partycypacyjny jako czynnik pobudzający aktywność mieszkańców na rzecz działań dla swojego miasta i  kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego

 

 

Ola Mazurkiewicz

Galeria zdjęć

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations