PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Centrum Badań i Transferu Technologii - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Centrum Badań i Transferu Technologii

Centrum Badań i Transferu Technologii (CeBiTT) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, której działalność ukierunkowana została na prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych, usług badawczych i prac badawczo–rozwojowych, szczególnie w zakresie nauk technicznych i inżynieryjnych, matematycznych, przyrodniczych. Bezpośrednimi adresatami działalności CeBiTT PWSZ w Zamościu są przedsiębiorcy, pracownicy naukowi uczelni wyższych regionu, instytucje edukacji technicznej, klastry, instytucje otoczenia biznesu, realizatorzy patentów oraz innowatorzy.

Proinnowacyjna działalność CeBiTT PWSZ w Zamościu realizowana jest w oparciu o utworzone w latach 2009-2015 specjalistyczne laboratoria badawcze wyposażone w nowoczesny sprzęt, w tym maszyny, urządzenia i jednostki badawcze o wartości ponad 20 mln zł. W ramach struktury CeBiTT PWSZ w Zamościu funkcjonują laboratoria:

  • Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii (Sekcja Paliw i Energii, Sekcja Przyrodniczych Podstaw Energetyki, Pracownia Geograficznego Systemu informacji GIS)
  • Laboratorium Mechaniki (Sekcja Badań Materiałowych i Technologii, Sekcja Spajalnictwa i Inżynierii Powierzchni, Sekcja Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC, Sekcja Badań Pojazdów i Silników)
  • Laboratorium Tworzyw Sztucznych (Sekcja Spajania Tworzyw Sztucznych, Sekcja Badań Strukturalnych Tworzyw Sztucznych, Sekcja Wytwarzania Kształtek z Tworzyw Sztucznych, Sekcja Badań Mechanicznych Folii i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, Sekcja Badań Palności Tworzyw Sztucznych)
  • Laboratorium Matematyki Stosowanej i Optymalizacji Procesów (Sekcja informatyki i Optymalizacji, Sekcja Analiz Procesowych)

 

Dane kontaktowe:

Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość, pokój nr 118

Tel. 084 638 34 44, fax. 084 638 35 00

Email: biurocebitt@pwszzamosc.pl

do pobrania

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations