K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 08.10.2015, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Zarządzenia Kanclerza

  ********************************************************
  Zarządzenia
  Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
  w roku 2012
   
   
  1/2012
  02.01.2012
  Zasady korzystania i używania samochodów służbowych oraz ustalenie normy zużycia paliwa
   
  2/2012
  15.03.2012
  Powołanie zespołu spisowego
   
   
  3/2012
  03.12.2012
  Zestawienie ilościowe materiałów
   
   
  4/2012
  03.12.2012
  Przygotowanie materiałów do planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok
   
  5/2012
  05.12. 2012
  Powołanie zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury
   
   
   
   
   
  ********************************************************
  Zarządzenia
  Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
  w roku 2011
   
   
  1/2011
  05.01.2011
  Powołanie Komisji przetargowej
  2/2011
  10.01.2011
  Powołanie Komisji przetargowej
  3/2011
  10.01.2011
  Powołanie Komisji przetargowej
  4/2011
  10.01.2011
  Powołanie Komisji przetargowej
  5/2011
  10.01.2011
  Powołanie Komisji przetargowej
  6/2011
  10.01.2011
  Powołanie Komisji przetargowej
  7/2011
  05.12.2011
  Przygotowanie zestawienia materiałów biurowych
  8/2011
  05.12.2011
  Przygotowanie materiałów do planu rzeczowo-finansowego
  9/2011
  15.12.2011
  Zasady przebywania gości w Domu Studenta
  10/2011
  15.12.2011
  Powołanie Komisji inwentaryzacyjnej
  11/2011
  15.12.2011
  Powołanie Zespołu spisowego
   
   
   
   
   
  ********************************************************
  Zarządzenia
  Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
  w roku 2010
   
   
  1/2010
  06.01.2010
   
  Powołanie Komisji przetargowej
  2/2010
  19.01.2010
  Powołanie Komisji przetargowej
  3/2010
  28.01.2010
  Powołanie Komisji przetargowej
  4/2010
  25.02.2010
  Wprowadzenie zmian do zarządzenia 1/2010 z dnia 06.01.2010
  5/2010
  24.02.2010
  Powołanie Komisji przetargowej
  6/2010
  25.02.2010
  Powołanie Komisji przetargowej
  7/2010
  12.03.2010
  Powołanie Komisji przetargowej 
  8/2010
  12.04.2010
  Powołanie Komisji przetargowej
  9/2010
  21.05.2010
  Powołanie Komisji przetargowej
  10/2010
  22.06.2010
  Powołanie Komisji przetargowej
  11/2010
  05.07.2010
  Powołanie Komisji przetargowej
  12/2010
  08.07.2010
  Powołanie Komisji przetargowej
  13/2010
  12.07.2010
  Powołanie Komisji inwentaryzacyjnej
  14/2010
  15.07.2010
  Ustalenie wysokości opłat za wynajem i opłat z tytułu zamieszkania w domu studenta
  15/2010
  08.08.2010
  Zmiana składu Komisji przetargowej
  16/2010
  08.10.2010
  Powołanie zespołu spisowego
  17/2010
  01.12.2010
  Przygotowanie zestawienia ilościowego materiałów
  18/2010
  10.12.2010
  Powołanie Komisji przetargowej
   
   
   
   
   
   
   
  ********************************************************
  Zarządzenia
  Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
  w roku 2009
  1/2009
  15.02.2009
  Zasady korzystania z samochodu służbowego
  2/2009
  09.06.2009
  Powołanie zespołu spisowego oraz inwentaryzacja majątku uczelni
  3/2009
  09.06.2009
  Powołanie Komisji inwentaryzacyjnej
  4/2009
  07.08.2009
  Powołanie Komisji przetargowej
  5/2009
  16.09.2009
  Powołanie Komisji przetargowej
  6/2009
  26.10.2009
  Powołanie Komisji przetargowej
  7/2009
  29.10.2009
  Powołanie Komisji przetargowej
  8/2009
  09.11.2009
  Zasady przygotowania materiałów do planu rzeczowo-finansowego
  9/2009
  12.11.2009
  Powołanie zespołu spisowego
  10/2009
  29.12.2009
  Powołanie zespołu spisowego
  ********************************************************
  Zarządzenia
  Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
  w roku 2008
   
  Nr
  Zarządzenia
  Z dnia
  Sprawa
  Załącznik
  Tak/Nie
  Uwagi
  1/2008
  15.04.2008
  W sprawie Zintegrowanego Systemu
  Zarządzania Uczelnią
  Nie
   
  2/2008
  30.05.2008
  W sprawie inwentaryzacji rzeczowych
  składników majątkowych Uczelni w roku 2008
  Nie
   
  Zarządzenia 
  Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej w Zamościu
  w roku 2007
  Nr
  Zarządzenia
  Z dnia
  Sprawa
  Załącznik
  Tak/Nie
  Uwagi
  1/2007
  10.05.2007
  W sprawie rozliczania robót budowlanych
  Nie
   
  2/2007
  21.05.2007
  W sprawie inwentaryzacji rzeczowych
  składników majątkowych Uczelni w roku 2007
  Nie
   
  3/2007
  22.05.2007
  W sprawie podziału obowiązków dotyczacego
  administrowania stroną internetową Uczelni
  Nie
   
  ********************************************************
  Zarządzenia 
  Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej w Zamościu
  w roku 2006
   
  Nr
  Zarządzenia
  Z dnia
  Sprawa
  Załącznik
  Tak/Nie
  Uwagi
  1/2006
  12. 05.2006
  W sprawie inwentaryzacji rzeczowych
  składników majątkowych Uczelni w roku 2006
  Tak
   
  2/2006
  01.12.2006
   W sprawie terminów i sposobu
  inwentaryzacji aktywów Uczelni w 2006 r.
  Nie
   
  ********************************************************
  Zarządzenia
  Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej w Zamościu
  w roku 2005
  Nr
  Zarządzenia
  Z dnia
  Sprawa
  Załącznik
  Tak/Nie
  Uwagi
  1/2005
  03.10.2005
  W sprawie czasu pracy dla osób
  oddelegowanych z PUP w Zamościu
  Nie
   
  2/2005
  01.12.2005
   W sprawie terminów i sposobu
  inwentaryzacji aktywów Uczelni w 2005 r.
  Tak
   
  3/2005
  01.12.2005
  W sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej
  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
  w Zamościu
  Nie
   
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 08.10.2015
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 08.10.2015
  Dokument oglądany razy: 801
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu