K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl

  Zarządzenia Kanclerza

   

   

                                                      Zarządzenia Kanclerza

                              PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ  SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZAMOŚCIU

                                                        W latach 2005 - 2019

   

      

                                                                       2005

  Nr

  Z dnia

  W sprawie:

  Status

  1/K/2005

  03.10.2005

  Ustalenie czasu pracy

   

  2/K/2005

  01.12.2005

  Terminy i sposoby inwentaryzacji aktywów Uczelni w 2005 roku

   

  3/K/2005

  01.12.2005

  Wprowadzenie instrukcji kasowej w

  PWSZ w Zamościu

   

   

   

   

   

                                      Rok 2006

   

   

   

  1/2006

  12.05.2006

  Inwentaryzacja rzeczowych składników majątkowych uczelni  w roku 2006

   

  2/2006

  01.12.2006

  Terminy i sposób inwentaryzacji aktywów Uczelni w 2006 roku

   

   

   

   

   

                                       Rok 2007

   

   

   

  1/2007

  10.05.2007

  Sposób rozliczania robót  budowlanych

   

  2/2007

  21.05.2007

  Inwentaryzacja rzeczowych składników majątkowych Uczelni w roku 2007

   

  3/2007

  22.05.2007

  Podział obowiązków dotyczących  administrowania  stroną internetową Uczelni

   

   

   

   

                                      Rok 2008

   

   

  1/2008

  15.04.2008

  Zasady funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią

   

  2/2008

  30.05.2008

  Inwentaryzacja rzeczowych składników majątkowych Uczelni w roku 2008

   

  3/2008

  05.06.2008

  Ustalenie wysokości stawek czynszu za wynajem pomieszczeń administrowanych przez PWSZ w Zamościu

   

  4/2008

  29.12.2008

  Wprowadzenie instrukcji kasowej w PWSZ w Zamościu

   

   

   

   

                                      Rok 2009

   

   

  1/2009

  15.02.2009

  Zasady korzystania z samochodu służbowego

   

  2/2009

  09.06.2009

  Powołanie zespołu spisowego oraz inwentaryzacja majątku uczelni

   

  3/2009

  09.06.2009

  Powołanie Komisji inwentaryzacyjnej

   

  4/2009

  07.08.2009

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  5/2009

  16.09.2009

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  6/2009

  26.10.2009

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  7/2009

  29.10.2009

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  8/2009

  09.11.2009

  Zasady przygotowania materiałów do planu rzeczowo-finansowego

   

  9/2009

  12.11.2009

  Powołanie zespołu spisowego

   

  10/2009

  29.12.2009

  Powołanie zespołu spisowego

   

   

   

   

                                       Rok 2010

   

   

  1/2010

  06.01.2010

   

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  2/2010

  19.01.2010

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  3/2010

  28.01.2010

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  4/2010

  25.02.2010

  Wprowadzenie zmian do zarządzenia 1/2010 z dnia 06.01.2010

   

  5/2010

  24.02.2010

  Powołanie Komisji  przetargowej

   

  6/2010

  25.02.2010

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  7/2010

  12.03.2010

  Powołanie Komisji przetargowej 

   

  8/2010

  12.04.2010

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  9/2010

  21.05.2010

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  10/2010

  22.06.2010

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  11/2010

  05.07.2010

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  12/2010

  08.07.2010

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  13/2010

  12.07.2010

  Powołanie Komisji inwentaryzacyjnej

   

  14/2010

  15.07.2010

  Ustalenie wysokości opłat za wynajem i opłat z tytułu zamieszkania w domu studenta

   

  15/2010

  08.08.2010

  Zmiana składu Komisji przetargowej

   

  16/2010

  08.10.2010

  Powołanie zespołu spisowego

   

  17/2010

  01.12.2010

  Przygotowanie zestawienia ilościowego materiałów

   

  18/2010

  10.12.2010

  Powołanie Komisji przetargowej

   

   

   

   

                                       Rok 2011

   

   

  1/2011

  05.01.2011

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  2/2011

  10.01.2011

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  3/2011

  10.01.2011

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  4/2011

  10.01.2011

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  5/2011

  10.01.2011

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  6/2011

  10.01.2011

  Powołanie Komisji przetargowej

   

  7/2011

  05.12.2011

  Przygotowanie zestawienia materiałów biurowych

   

  8/2011

  05.12.2011

  Przygotowanie materiałów do planu rzeczowo-finansowego

   

  9/2011

  15.12.2011

  Zasady przebywania gości w Domu Studenta

   

  10/2011

  15.12.2011

  Powołanie Komisji inwentaryzacyjnej

   

  11/2011

  15.12.2011

  Powołanie Zespołu spisowego

   

   

   

   

                                         Rok 2012

   

   

  1/2012

  02.01.2012

  Zasady korzystania  i używania samochodów służbowych oraz ustalenie normy zużycia paliwa

   

  2/2012

  15.03.2012

  Powołanie zespołu spisowego

   

   

  3/2012

  03.12.2012

  Zestawienie ilościowe materiałów

   

   

  4/2012

  03.12.2012

  Przygotowanie materiałów do planu  rzeczowo-finansowego na  2013 rok

   

  5/2012

  05.12. 2012

  Powołanie zespołu spisowego do przeprowadzenia  spisu z natury

   

   

   

   

                                       Rok 2013

   

   

  1/2013

  10.06.2013

  Zmiany w zarządzeniu 14/2010 Kanclerza PWSZ w Zamościu

   

  2/2013

  26.09.2013

  Powołanie Zespołu Spisowego

   

   

  3/2013

  26.09.2013

  Powołanie Komisji Przetargowej – dostawa zwijarki trójwałkowej

   

   

  4/2013

  30.10.2013

  Zasady prowadzenia ewidencji i wypożyczania tabletów dla studentów PWSZ w Zamościu

   

  5/2013

  12.12.2013

  Zestawienie ilościowe materiałów

   

   

  6/2013

  12.12.2013

  Przygotowanie materiałów do planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok

   

  7/2013

  12.12.2013

  Powołanie komisji przetargowej

   

   

  8/2013

  12.12.2013

  Powołanie komisji przetargowej

   

   

  9/2013

  12.12.2013

  Powołanie komisji przetargowej

   

   

  10/2013

  12.12.2013

  Powołanie komisji przetargowej

   

   

   

   

    

                                      Rok 2014

   

   

  1/2014

  05.03.2014

  Powołanie komisji przetargowej

   

  2/2014

  05.03.2014

  Powołanie komisji przetargowej

   

  3/2014

  15.05.2014

  Powołanie komisji przetargowej

   

  4/2014

  18.06.2014

  Powołanie komisji przetargowej

   

  5/2014

  27.06.2014

  Zasady używania samochodów służbowych oraz ustalenia normy zużycia oleju napędowego

   

  6/2014

  11.08.2014

  Powołanie komisji przetargowej

   

   

  7/2014

  25.09.2014

  Powołanie zespołu spisowego

   

  8/2014

  25.09.2014

  Utworzenie magazynu materiałów promocyjnych

   

  9/2014

  01.12.2014

  Zestawienie ilościowe materiałów

   

  10/2014

  01.12.2014

  Przygotowanie materiałów do planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok

   

  11/2014

  23.12.2014

  Powołanie komisji przetargowej

   

   

   

        

                                       Rok 2015

   

   

  1/2015

  26.01.2015

  Powołanie komisji przetargowej

   

  2/2015

  23.02.2015

  Powołanie komisji przetargowej

   

  3/2015

  26.03.2015

  Zasady korzystania i używania samochodów służbowych oraz ustalenia normy zużycia oleju napędowego

   

   

  4/2015

  26.03.2015

  Utworzenie magazynu do przechowywania węgla przeznaczonego do ogrzewania budynków PWSZ w Zamościu

   

  5/2015

  13.04.2015

  Powołanie komisji przetargowej

   

  6/2015

  15.05.2015

  Powołanie komisji przetargowej

   

  7/2015

  16.07.2015

  Zasady pobierania opłat za kurs przygotowujący do matury poprawkowej z matematyki

   

  8/2015

  01.10.2015

  Zmiany w zarządzeniu dot. użytkowania tabletów przez studentów PWSZ w Zamościu

   

  9/2015

  15.10.2015

  Powołanie zespołów spisowych

   

  10/2015

  04.12.2015

  Powołanie zespołów spisowych

   

  11/2015

  04.12.2015

  Zestawienie ilościowe materiałów

   

  12/2015

  04.12.2015

  Przygotowanie materiałów do planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok

   

   

   

   

                                       Rok 2016

   

   

  1/2016

  30.05.2016

  Rozliczenie miesięczne opieki powdrożeniowej SIMPLE.ERP

   

  2/2016

  04.07.2016

  Pobieranie i rozliczanie opłat za kurs  przygotowujący do matury poprawkowej z matematyki

   

  3/2016

  29.08.2016

  Ustalenie wysokości stawek czynszu za wynajem pomieszczeń administrowanych przez PWSZ w Zamościu

   

  4/2016

  12.12.2016

  Zestawienie ilościowe materiałów do  planu rzeczowo-finansowego

   

  5/2016

  12.12.2016

  Przygotowanie materiałów do planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok

   

  6/2016

  19.12.2016

  Powołanie zespołu spisowego

   

   

   

   

   

   

                                       Rok 2017

   

   

  1/2017

  07.07.2017

  Pobieranie i rozliczanie opłat za kurs przygotowujący do matury poprawkowej z matematyki.

   

  2/2017

  22.09.2017

  Powołanie zespołu spisowego

   

   

  3/2017

  26.10.2017

  Powołanie zespołu spisowego

   

   

  4/2017

  04.10.2017

  Powołanie zespołu spisowego

   

   

  5/2017

  04.12.2017

  Przygotowanie zestawienia ilościowego materiałów

   

  6/2017

  04.12.2017

  Przygotowanie materiałów do planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok

   

   

   

   

                                       Rok  2018

   

   

   

   

   

  1/2018

  09.07.2018

  Sposób pobierania i rozliczania opłat za kurs przygotowujący do matury poprawkowej z matematyki

   

  2/2018

  10.09.2018

  Powołanie zespołu spisowego

   

   

  3/2018

  04.12.2018

  Przygotowanie zestawienia ilościowego materiałów

   

  4/2018

  04.12.2018

  Przygotowanie materiałów do planu rzeczowo-finansowego

   

   

   

                                     Rok 2019

   

  1/2019

  02.04.2019

  Powołanie komisji przetargowej

   

   

  2/2019

  28.06.2019

  Sposób pobierania i rozliczania opłat za kurs przygotowujący do matury poprawkowej z matematyki

   

   

   

                             

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 05.07.2019
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 05.07.2019
  Dokument oglądany razy: 3061
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu